Συνήγορος του Πολίτη: Ζητά νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών που συμβιούν με ομόφυλα ζευγάρια

Την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών σε περιπτώσεις συμβίωσης ομόφυλων και τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη.
Η ανεξάρτητη Αρχή έχει αποτιμήσει ως ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη την ψήφιση του συμφώνου συμβίωσης, επισημαίνοντας, όμως, ότι το ζήτημα της νομικής θέσης των παιδιών που έχουν γεννηθεί ή υιοθετηθεί πριν ή μετά τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, παραμένει αρρύθμιστο. Όπως σημειώνει, πολλοί συμβιούντες ομόφυλοι έχουν γεννήσει ή υιοθετήσει παιδιά, πριν ή και μετά την έναρξη της συμβίωσής τους. Αυτά τα παιδιά, θετά ή φυσικά, συμβιούν με το ομόφυλο ζεύγος, ανεξάρτητα από τη νομική αναγνώριση του συγκεκριμένου τύπου συμβίωσης. Υπό τις διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου, τα παιδιά θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ποικίλα νομικά και πραγματικά προβλήματα από την έλλειψη έννομης σχέσης με τον συμβίο ή τη συμβία του νομικού ή φυσικού γονέα τους, καθώς εκείνος/η δεν θα διαθέτει νομική δυνατότητα να επιληφθεί των συμφερόντων τους, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας.

Ο Συνήγορος αναφέρει ότι η πρόταση που είχε καταθέσει για τη μερική, έστω, επίλυση του ζητήματος δεν συμπεριελήφθη τελικά στον νόμο, ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης δεσμεύθηκε ότι αυτό το θέμα θα αποτελέσει στο αμέσως επόμενο διάστημα αντικείμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητεί, επίσης, τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για άμεση θέσπιση γρήγορων, διαφανών και εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών αλλαγής των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας και λοιπών εγγράφων ταυτοποίησης των διεμφυλικών ατόμων, σύμφωνα με το ψήφισμα 2048/2015 της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης.