Τα 6 κριτήρια για τη σωστή επιλογή Νηπιαγωγείου

Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο είναι ένας σημαντικός σταθμός στη ζωή του.

Γι’ αυτό και η Προσχολική Εκπαίδευση σε αυτή την πιο σημαντική περίοδο της ζωής του παιδιού αποκτά ιδιαίτερη αξία. Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι, λοιπόν, αναγκαία και μπορούμε να πούμε, επιτακτική, διότι σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο, διαμορφώνεται η προσωπικότητά του και μπαίνουν τα θεμέλια και οι βάσεις της εκπαίδευσής του.

Το Νηπιαγωγείο είναι το πρώτο σχολείο που θα φοιτήσει το κάθε παιδί. Είναι ο πρώτος και σημαντικότερος σταθμός στην εξελικτική, εκπαιδευτική και ψυχοκινητική πορεία του, γι’ αυτό και η σωστή επιλογή του Νηπιαγωγείου, είναι πολύ σημαντική.

Οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που θα αποκτήσει το παιδί, καθώς επίσης και η ενίσχυση της αυτοεικόνας του, θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα ζωή του και είναι θεμελιώδους σημασίας για την ομαλή ανάπτυξή του σε μια υγιή και πλήρως ανεπτυγμένη προσωπικότητα.

Το Νηπιαγωγείο μέσα από τα προγράμματα που εφαρμόζει, προάγει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού (σωματική, συναισθηματική, νοητική, κοινωνική), καλλιεργεί βασικές έννοιες και δεξιότητες που προάγουν την αυτεπίγνωση, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, τη δημιουργικότητα, την ολοκλήρωση εργασιών και την αυτοεκτίμηση, στοιχεία βασικά για την ομαλή μετάβαση στην Α΄ Δημοτικού.

Παιδί και Νηπιαγωγείο

Πριν λοιπόν, την τελική σας απόφαση για τη σωστότερη επιλογή σχολείου για το παιδί σας, δώστε έμφαση στα παρακάτω σημαντικά κριτήρια:

1. Το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, αγάπη, σεβασμό
Το σχολείο εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες, μέσα από τις οποίες το παιδί αισθάνεται αποδοχή, εμπιστοσύνη και προστασία και να είναι χαρούμενο.

2. Το παιδί να παίζει, να γελά, να ανακαλύπτει
Το σωστά οργανωμένο περιβάλλον του σχολείου, γνωρίζοντας τη διάθεση αυτής της ηλικίας για εξερεύνηση και πειραματισμό, δημιουργεί ερεθίσματα, παρακινεί το ενδιαφέρον του παιδιού και το βοηθά να μαθαίνει βιωματικά και ενεργητικά,να ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από το παιχνίδι και το εφοδιάζει με γνώσεις, αξίες και δεξιότητες του 21ου αιώνα.

3. Το παιδί να δημιουργεί και να αναπτύσσει κλίσεις και ταλέντα
Με την καθοδήγηση της Νηπιαγωγού, μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις και ερεθίσματα, αναδύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα του κάθε παιδιού, αυτά ακριβώς που το κάνουν ξεχωριστό.

4. Το παιδί να κάνει φίλους
Μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, το παιδί αναπτύσσει σχέσεις, μαθαίνει να συνεργάζεται, να δέχεται το διάλογο, να αποκτά αυτοέλεγχο και να αποδέχεται ομαλά τους κανόνες που διέπουν την ομάδα και στη συνέχεια, τις αρχές και αξίες της κοινωνίας.

5. Το σχολείο να αποτελεί συνέχεια της οικογένειας
Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται στενά με την οικογένεια και προάγουν τη διαπαιδαγώγηση, τη μοναδικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, ενισχύοντας την εξατομικευμένη προσέγγιση και τη διαφορετικότητα, δημιουργώντας έτσι, τη «γέφυρα» μεταξύ Σχολείου και Οικογένειας.

6. Το σχολείο να χρησιμοποιεί σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καινοτόμες δράσεις και να διαθέτει άριστα καταρτισμένο και καταξιωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
Το σύγχρονο σχολείο, σέβεται την ατομικότητα του μαθητή, χρησιμοποιεί τη διαθεματικότητα ως μέθοδο προσέγγισης της γνώσης, παρέχει πολλά ερεθίσματα, ακολουθεί τις παιδαγωγικές εξελίξεις, επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς του, κρατά τις παραδόσεις αλλά κοιτά το μέλλον και προετοιμάζει παγκόσμιους πολίτες με ελληνική ταυτότητα.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
να είναι αποδεκτά, να παίζουν, να γελούν, να ανακαλύπτουν,
να μαθαίνουν, να δημιουργούν, να κάνουν λάθη, να εκφράζουν συναισθήματα και να έχουν φαντασία!!!

ΡΑΝΙΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ
Διευθύντρια Νηπιαγωγείου
Εκπαιδευτήρια Δούκα
www.doukas.gr