Τα ΚΕΠ επικυρώνουν τα δικαιολογητικά για τους Παιδικούς Σταθμούς

KEP1Από την ΕΕΤΑΑ διευκρινίστηκε ότι τα ΚΕΠ οφείλουν να επικυρώνουν τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται από τους Φορείς και τους Ωφελούμενους του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2014 – 2015. Η επιστολή που στάλθηκε από την ΕΕΤΑΑ προκλήθηκε ύστερα από διαφωνία και άρνηση ορισμένων ΚΕΠ σε διάφορους δήμους να επικυρώσουν τα αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών.