Τα παιδιά μαθαίνουν τα «Μαθηματικά σαν Παιχνίδι» στο Μουσείο Ηρακλειδών (24 & 31/5)

156148Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με διαδραστικά και παραστατικά εκθέματα-παιχνίδια, καθώς και επιλεγμένα έργα τέχνης από τα σημαντικότερα εικαστικά ρεύματα, το Μουσείο Ηρακλειδών προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά ηλικίας 4-12 ετών να ανακαλύψουν και να μάθουν να διαχειρίζονται τις βασικές μαθηματικές έννοιες που αντιστοιχούν στην ύλη της προσχολικής ηλικίας του αναλυτικού σχολικού προγράμματος. Παράλληλα, βιώνουν τα μαθηματικά ως «τη γλώσσα που είναι γραμμένο το βιβλίο της φύσης», οικοδομώντας σε στέρεες βάσεις τη λογικομαθηματική τους σκέψη.

Τα διαδραστικά εργαστήρια «Μαθηματικά σαν Παιχνίδι» περιλαμβάνουν ανάπτυξη δραστηριοτήτων από το υλικό της διαδραστικής έκθεσης «Παίζω και καταλαβαίνω», εμπλουτισμένων και με υλικά της Lego (σε συνεργασία με την WRO http://wrohellas.gr/) στοχεύοντας στην προσέγγιση συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών για κάθε ηλικία.

Κόστος Συμμετοχής: 15 ευρώ/μάθημα, 10% έκπτωση στα αδέρφια (για το δεύτερο παιδί)

Δήλωση Συμμετοχής: 210 34 61 981 (εσωτ: 201) Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00, email: edu@herakleidon-art.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Ηρακλειδών 16, 118 51, Θησείο
Τηλ: 210 34 61 981