Αρχική InfoSchool Δημοτικό Tα σχολεία ειδικής αγωγής αποκτούν σχολικό συνεταιρισμό και οι μαθητές ανακαλύπτουν την αξία της αλληλοβοήθειας

Tα σχολεία ειδικής αγωγής αποκτούν σχολικό συνεταιρισμό και οι μαθητές ανακαλύπτουν την αξία της αλληλοβοήθειας

Την επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού και στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και υπογράφει ο Υπουργός κ. Φίλης Σκοπός της επέκτασης σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών, την ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της προβλεπόμενης Πρακτικής Ασκησης των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια). Ειδικότερα, σε σχέση με τον θεσμό του Σχολικού Συνεταιρισμού & την εφαρμογή του σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το Υπουργείο με την απόφαση του κάνει γνωστά τα εξής:

Ο Σχολικός Συνεταιρισμός αποτελεί έναν σύγχρονο θεσμό της κοινωνικής ζωής του σχολείου που πρωτοεισήχθη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα με τον νόμο 1566/1985 και έχει ως βασικό σκοπό «τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας». Ειδικότερα,καθορίζει ζητήματα οργάνωσης του εν λόγω θεσμού, με τη λειτουργία του συνεταιρισμού και, κατ'επέκταση :

Private School autism

α) με τις ποικίλες δραστηριότητες που σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αναλαμβάνουν και

β) με την οικονομική τους δραστηριοποίηση, αναμένεται σταδιακά οι ίδιοι να εξοικειωθούν με ένα πνεύμα αυτοδιαχείρισης και κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, που αποτελούνται από τακτικά και επίτιμα μέλη (μαθητές, εκπαιδευτικοί, και γονείς αντίστοιχα) δύνανται να αναπτύξουν ποικίλες δραστηριότητες, «οι οποίες επεκτείνονται στην έρευνα, στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, στον καλλωπισμό του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου, στις εκδρομές, στις βιβλιοθήκες, σε κοινωφελή έργα και γενικότερα στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και στον εθισμό στη συνεργασία και στη συλλογικότητα». Ειδικά δε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, αποσκοπούν στην «ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών». Σκοπός & Παιδαγωγικοί στόχοι του Σχολικού Συνεταιρισμού στις ΣΜΕΑΕ

playworksgame2

Ο σκοπός του Σχολικού Συνεταιρισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής είναι ο εξής:

α) Η εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης των μαθητών που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., για 2 τουλάχιστον τρίμηνα, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η πρακτική άσκηση των μαθητών δύναται να υλοποιείται στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού, στις περιπτώσεις εκείνες «που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών» σε άλλα πλαίσια. β) Η εξασφάλιση της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης σε όλες τις ΣΜΕΑΕ δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια) γ) Η εξασφάλιση λειτουργίας κυλικείου στις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και η προσομοίωση της λειτουργίας του προς αυτό των σχολείων τυπικής εκπαίδευσης. δ) Η ανάπτυξη αλληλέγγυου κοινωνικού δικτύου υποστήριξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΣΜΕΑΕ στην τοπική αγορά και κοινωνία

Οι κύριοι παιδαγωγικοί στόχοι, που θα αναλύονται στο Καταστατικό λειτουργίας του Σχολικού Συνεταιρισμού, ως δράσεις και ως βήματα επίτευξης, είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι:

α) Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών και των μαθητριών και η προσομοιωτική άσκηση επαγγελματικών ρόλων (όπως η συνέπεια στην τήρηση ωραρίου, η διενέργεια αγορών και πωλήσεων, η ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων, η διαμόρφωση τιμολογίου, η συνεργασία, η κατανομή ρόλων, η λήψη αποφάσεων, η καταγραφή και η απογραφή των ειδών κ.ά.).

β) Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κανόνες επαγγελματικής επικοινωνίας και κοινωνικής συνδιαλλαγής, κανόνες δημοκρατικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, σεβασμός στις ιδιαιτερότητες, ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας και δημόσιας υγιεινής, κ.ο.κ)

γ) Η παροχή Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ιδιαιτέρως στους τελειόφοιτους μαθητές των ανωτέρω ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. δ) Η περαιτέρω καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

ε) Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτό-μέριμνας των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες. στ) Η σύνδεση με την κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα, ιδιαιτέρως για τους μαθητές. ζ) Η διαθεματική προσέγγιση του σχολικού συνεταιρισμού με την υποστήριξη των μαθημάτων που καλλιεργούν περαιτέρω τη γραφή, ανάγνωση, αρίθμηση και πολιτειακή αγωγή.

Η μέθοδος και διαδικασία εφαρμογής του Σχολικού Συνεταιρισμού θα βασίζεται:

Α) Στη μέθοδο project (πχ. επιλογή δράσεων ή υλικών και λήψη αποφάσεων από τους μαθητές και τα συλλογικά όργανα, πρακτική εφαρμογή δεξιοτήτων υποβάθρου όπως η τήρηση πρακτικών, η αρίθμηση, οι υπολογισμοί, η χρήση υπολογιστών κλπ σε εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων που κατακτώνται μέσω των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος)

Β) Στην ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση, μέσω της καταγραφής των βημάτων ανάπτυξης του ΣΣ. Οι καταγραφές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν ως βασικό υλικό για τη θεσμοθέτηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μαθητείας στους μαθητές των ΣΜΕΑΕ.


Επικοινωνήστε μαζί μας:
Μύλων 75 104 41 Αθήνα
210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.gr

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.gr

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Design by | WebOlution & Powered by | Access Point
Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.


Όλα όσα αφορούν εσάς και το παιδί σας
τώρα στο e-mail σας

Εγγραφή στο Newsletter