Τα σχολεία χρειάζονται πρωτίστως νοσηλευτές – Το μάθημα Πρώτων Βοηθειών είναι δική τους αρμοδιότητα

Σε απάντησή της εξαγγελία της υφυπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, περί εισαγωγής του μαθήματος “Πρώτων Βοηθειών” στο ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων όλης της χώρας, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ (το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο εκπροσωπεί και τους ΠΕ25 σχολικούς νοσηλευτές) εξέδωσε μια ανακοίνωση βάσει της οποίας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι το Υπουργείο αγνοεί επιδεικτικά το ρόλο τους και προτιμά να εισάγει ένα μάθημα πρώτων βοηθειών αντί να τοποθετήσει σε κάθε σχολείο – ως όφειλε – νοσηλευτή που έχει παιδαγωγική επάρκεια, υλοποιεί προγραμμάτα αγωγής υγείας και επιμορφώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές στις πρώτες βοήθειες.

Η ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τους Σχολικούς Νοσηλευτές

Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

Αναφερόμαστε στην εξαγγελία για την εισαγωγή της θεματικής ενότητας «Πρώτες Βοήθειες» στο ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων όλης της χώρας χωρίς να διασφαλίζεται  πρωτίστως η συνεχής και σταθερή παρουσία Σχολικών Νοσηλευτών σε όλα τα σχολεία της χώρας!

Αυτά είναι τα 7 καθήκοντα των σχολικών νοσηλευτών

1. Οι σχολικοί νοσηλευτές με βάση το καθηκοντολόγιο τους, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση ,  ΦΕΚ  2038/ 5-6-2018, στο άρθρο 1, παρ 18: «Επιπλέον των κύριων καθηκόντων του που σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων μαθητών:

α) παρέχει πρώτες βοήθειες για όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας,

β) φροντίζει για τη διαμόρφωση του φαρμακείου του σχολείου,

γ) ενημερώνει και συμβουλεύει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς για θέματα υγείας, για την προστασία του σχολείου από ιογενείς καταστάσεις, εποχιακές λοιμώξεις και επιδημίες όπως και για την αποφυγή μεταδιδόμενων νοσημάτων,

δ) συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας,

ε) διοργανώνει σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου, με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης,

στ) σε συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις υγειονομικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και

ζ) συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο, κ.α.), και συνιστά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών».

2. Οι σχολικοί νοσηλευτές κατέχουν παιδαγωγική επάρκεια, η οποία είναι απαραίτητο προσόν ένταξης στον κλάδο τους.

Για το λόγο αυτό έχουν εφοδιαστεί κατάλληλα ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής υγείας που άπτονται του αντικειμένου τους όπως είναι και οι Πρώτες βοήθειες ή μαθήματα που αφορούν την αγωγή προαγωγή και προστασία της υγείας. Κάθε χρόνο, οι σχολικοί νοσηλευτές στα σχολεία που υπηρετούν (γενικά και ειδικά), εκπονούν προγράμματα αγωγής υγείας, σεμινάρια πρώτων βοηθειών κ.α. στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, τα οποία αποτελούν καλές πρακτικές και κάποια απ΄ αυτά έχουν κατατεθεί ως εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Τα προγράμματα  καλύπτουν της ανάγκες της σχολικής κοινότητας και δεν χρειάζεται να εισαχτεί ως μάθημα αλλά ως  ένα  υποχρεωτικό υποστηρικτικό  στα σχολεία, όπου θα έχει συγκεκριμένες  ώρες, εκπαιδευτικό υλικό και σχολικούς νοσηλευτές όπου θα το υλοποιούν .

Απαραίτητη η παρουσία σχολικών νοσηλευτών σε ΟΛΑ τα σχολεία

3. Βάσει των διεθνών αναφορών, η παρουσία σχολικών νοσηλευτών σε σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, υπάρχει σε σταθερή και μόνιμη βάση εδώ και έτη, σε πολλές χώρες Παγκοσμίως και αποτελεί μια αναγκαιότητα η οποία έχει προκύψει από τους ίδιους τους μαθητές και τις ανάγκες της κοινότητας.

Δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά βασική και αναγκαία συνθήκη η οποία διασφαλίζει την συνεχή και ασφαλή φοίτηση των μαθητών ενισχύοντας τις δυνατότητες της ακαδημαϊκής  τους επίτευξης. Είναι μια πραγματικότητα πλέον και για τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια η αναγκαιότητα παρουσίας Σχολικού Νοσηλευτή σε κάθε σχολείο Α/βάθμιας ή Β/ βάθμιας εκπαίδευσης. Διασφαλίζεται η προστασία, πρόληψη, προαγωγή, υποστήριξη, ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων υγείας των μαθητών ώστε να γίνεται η κατάλληλη παραπομπή για την σωστή διαχείρισή τους καθώς και η εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση.

Ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή, περιλαμβάνει στόχους που αφορούν  τη διασφάλιση της υγείας,  την εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα χρόνιων νοσημάτων και εμποδίων της αναπηρίας για την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας, την άρση στερεοτύπων και ενίσχυση της εκπαιδευτικής ένταξης  των μαθητών. Περιμένουμε να σεβαστείτε τον επιστημονικό λόγο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 και να συζητήσετε το σχεδιασμό ενός τέτοιου εγχειρήματος με τα συνδικαλιστικά όργανα και τα σωματεία που τους εκπροσωπούν.

Αυτά είναι τα 4 αιτήματά τους

1. Να δοθούν οργανικές θέσεις Σχολικών Νοσηλευτών στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης προκειμένου να υποστηρίζονται συνολικά οι μαθητές σε θέματα που αφορούν την υγεία τους, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δίχρονη προσχολική και δημοτικά).

2. Επιμόρφωση των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους σχολικούς νοσηλευτές σε θέματα πρώτων βοηθειών, αλλά και αγωγής, προαγωγής, πρόληψης και διατήρησης της Υγείας καθώς και ελέγχου, εντόπισης και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας  όλων των μαθητών με στόχο την άρση των εμποδίων και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση και της ταυτόχρονης διασφάλισης της υγείας αυτών.

3. Να επιλυθούν τα ερωτήματα που έχουμε ήδη θέσει υπόψη του υπουργείου ως προς τα καθήκοντα αρμοδιότητες και την ευθύνη που αναλαμβάνουν οι σχολικοί νοσηλευτές στα σχολεία.

4. Τέλος, το επίμαχο και χρόνιο αίτημά μας για τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση όλων των κλάδων του ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς  και των σχολικών νοσηλευτών για την έκδοση  εγχειριδίων και πρωτοκόλλων που θα καλύπτουν τις αρμοδιότητες και παρεμβάσεις τους μέσα στα σχολεία.