Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων αναδιοργανώνεται για να γίνει πιο φιλικός για την καταναλωτή – Τι θα ισχύει από το 2020

Νέοι κανονισμοί για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα και για την προοπτική ανάπτυξης του τομέα συμφωνήθηκαν την Τετάρτη ανεπίσημα με τους διαπραγματευτές του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αύξηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών:

· Αυστηροί έλεγχοι κινδύνου κατά τη διαδικασία προμήθειας των προϊόντων οι οποίοι, κατόπιν επιμονής του Κοινοβουλίου, θα γίνονται επί τόπου και θα αφορούν όλους τους προμηθευτές, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή μια φορά ανά διετία εάν δεν έχει διαπιστωθεί καμία απάτη τα τελευταία τρία χρόνια.

· Οι εισαγωγές να γίνονται κατά τα πρότυπα της ΕΕ: ​​οι ισχύοντες κανονισμοί που απαιτούν τη συμμόρφωση των τρίτων χωρών με παρόμοια αλλά όχι τα ίδια πρότυπα θα καταργηθούν σταδιακά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Προς αποφυγή ξαφνικής διακοπής προμήθειας, η Επιτροπή θα μπορούσε για μια -υπό ανανέωση- περίοδο δύο ετών να επιτρέψει τις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται πλήρως τα πρότυπα της ΕΕ (π.χ. λόγω κλιματικών συνθηκών).

· Επιμόλυνση από φυτοφάρμακα: οι γεωργοί θα υποχρεώνονται να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επιμολύνσεων. Σε περίπτωση υποψίας μολύνσεων π.χ. ένα μη επιτρεπόμενο φυτοφάρμακο ή λίπασμα, το τελικό προϊόν δεν πρέπει να φέρει την οργανική σήμανση μέχρι να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Εάν η μόλυνση ήταν σκόπιμη ή ο γεωργός δεν εφάρμοσε τα πρόσφατα προληπτικά μέτρα, τότε το προϊόν θα χάνει τον χαρακτηρισμό του οργανικού.

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy