Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 29/7/2016, θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική αίτηση της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα φιλοξενίας με voucher στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016 – 2017 ενώ στις 24 Αυγούστου θα εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα των ωφελούμενων γονέων.

Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στο “άνοιγμα” του συστήματος για την υποβολή των αιτήσεων πήγε πίσω την όλη διαδικασία κι έτσι οι γονείς θα αγωνιούν μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη για να μάθουν αν τελικά το παιδί τους θα γίνει δεκτό στον παιδικό σταθμό.

Με  ανακοίνωση η ΕΕΤΑΑ ενημερώνει τους γονείς που θα υποβάλλουν αίτηση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα πεδία της πρόσκλησης π.χ. :

1.    Να δηλώνεται το ακριβές e-mail και το τηλέφωνο επικοινωνίας του/της αιτούντος/αιτούσας,

2.    Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνον από γυναίκες. Κατ εξαίρεση από άντρες μόνον στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε χηρεία ή έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, είτε είναι δικαστικοί συμπαραστάτες σε περίπτωση ατόμων ΜΕΑ,

3. Σε  περίπτωση   διάζευξης   να   αποστέλλονται   τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται στην σχετική Πρόσκληση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε προβλήματα ή έχετε απορίες κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (29.7.2016).

Χρονοδιάγραμμα πρόσκλησης

Υποβολή αιτήσεων 12.7.2016 έως 29.7.2016

Προσωρινά αποτελέσματα 17.8.2016

Υποβολή ενστάσεων 18.8.2016 έως 22.8.2016

Οριστικά αποτελέσματα 24.8.2016

Εγγραφή   στις   δομές   – υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων με δομές 24.8.2016 έως 1.9.2016