Τέλος στην αγωνία για τις άδειες των παιδικών σταθμών- Δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015

143177627Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία για την έκδοση άδειας και λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, μετά την ψήφιση σχετικής τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για 1.140 πρώην κρατικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που έχουν μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των δήμων της χώρας, και κινδύνευαν να τεθούν εκτός λειτουργίας, καθώς η άδεια λειτουργίας τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Η ΚΕΔΕ είχε ζητήσει από τον περασμένο Ιούλιο να προωθεί ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας καθώς και να λυθεί οριστικά το θέμα με τη θεσμοθέτηση των όρων ίδρυσης και αδειοδότησής τους.

Αν και η μεταφορά αυτών των δομών στους δήμους έγινε το 2001, εντούτοις μέχρι σήμερα η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει να θεσμοθετήσει τους όρους ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας τους. Γεγονός που αναφέρεται και στη σχετική αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Σύμφωνα λοιπόν με την αιτιολογική έκθεση η παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 κρίνεται αναγκαία «δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο για την έκδοση άδειας και λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν έχει ολοκληρωθεί» και «προκειμένου οι εν λόγω παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ μέχρι να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους».