Τέλος στις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών βάζει το Υπουργείο Παιδείας

assets_LARGE_t_193761_54028356Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καταργεί με επικείμενο νομοσχέδιο το Προεδρικό Διάταγμα για τις μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δημοσιεύτηκε το 2014 που προέβλεπαι τις υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι υποχρεωτικές μεταθέσεις δασκάλων και καθηγητών αφορά όσους θεωρούνται υπεράριθμοι και δε συμπληρώνουν το 75% του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Σύμφωνα με το ΠΔ που καταργείται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης και συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ανά ειδικότητα. Μετά την ένταξή τους στους πίνακες, οι ολικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων, οι οποίες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν περισσότερα από τρία σχολεία ή δύο ομάδες σχολείων. Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγου και για λόγους εντοπιότητας. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου εκάστου έτους.