«Θα ήθελα να ρωτήσω για το ύψος της διατροφής που δικαιούνται τα παιδιά μου σε περίπτωση διαζυγίου…»

Ήθελα να σας ρωτήσω για το ύψος της διατροφής που θα δικαιούνταν τα παιδιά μου σε περίπτωση διαζυγίου. Ο μισθός του συζύγου είναι 820 ευρώ, δεν έχουμε κοινά περιουσιακά στοιχεία και τα παιδιά είναι δύο.

Απάντηση του δικηγόρου Ιωάννη Π. Αλαβάνου

Το Δικαστήριο θα καθορίσει το ύψος της διατροφής για τα δύο ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με τα εισοδήματα των υπόχρεων προς διατροφή γονέων, τις ανάγκες τους και την κοινωνική και οικονομική θέση τους. Έτσι, εξαρτάται τι θα αποδειχτεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου για το ύψος του εισοδήματος του πατέρα. Μπορεί δηλαδή στο εκκαθαριστικό να εμφανίζεται μόνο ο μισθός των 800 ευρώ το μήνα, αλλά με μάρτυρες να αποδειχθεί ότι έχει και άλλα εισοδήματα, έτσι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου θα κρίνει τόσο για το ύψος των εισοδημάτων, όσο και για το ύψος της διατροφής.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Π. Αλαβάνος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ Π. ΑΛΑΒΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα
+30210 3816555, +306932618706
fax: +30210 3816555
E-mail: jalavano@otenet.gr
www.alavanos.gr