Θέλουν, αλλά δεν θηλάζουν, οι νέες μαμάδες

10204Σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρίσκονται τα ποσοστά του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού, στην Ελλάδα, κατά τους έξι πρώτους μήνες ζωής του βρέφους.   Σύμφωνα με σχετική  μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, παρά την πρόθεση και την προσπάθεια έναρξης θηλασμού της πλειοψηφίας (89%) των νέων μανάδων, μόνο το 41% θήλασε αποκλειστικά την πρώτη ημέρα ζωής του βρέφους.

Πολύ μικρότερο , μόλις 21% ,  είναι το ποσοστό των νέων μανάδων που συνέχισαν το θηλασμό έως το τέλος του πρώτου μήνα ζωή των παιδιών. Όσο περνά ο καιρός τόσο περισσότερο μειώνεται ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός. Στο τέλος του τρίτου μήνα συνέχισε να θηλάζει το παιδί της η μία στις δέκα γυναίκες και μόλις το 0,9% έως τον έκτο μήνα.
Δεδομένης αυτή τη κατάστασης οι αρμόδιοι του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού επιχειρούν να αλλάξουν την ελληνική αντίληψη απέναντι στο μητρικό θηλασμό.  Προωθούν λοιπόν τη δράση διετούς διάρκειας για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού, «Επιλέγω Θηλασμό», με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Οι δράσεις, απευθύνονται σε οικογένειες, επαγγελματίες υγείας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με τελικό στόχο την αύξηση του ποσοστού και της διάρκειας του μητρικού θηλασμού στη χώρα μας.
 Επιπλέον, θα συμβάλει μέσω της δημιουργίας αρμόδιου συντονιστικού φορέα στην αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την προώθηση του θεσμού των «Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων» στη χώρα μας και του απρόσκοπτου μητρικού θηλασμού στα μαιευτήρια.