«Θεραπείες τραυλισμού: προκλήσεις και απαντήσεις»: Μια ημερίδα για γονείς και εκπαιδευτικούς στη Σχολή Μωραΐτη (10/10)

Tο Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού (ΚΕΘΤ) σε συνεργασία με το European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF) διοργανώνει την ημερίδα «Θεραπείες Τραυλισμού: Προκλήσεις και Απαντήσεις»το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, και ώρες 9.00 – 16.00 στο θέατρο της Σχολής Μωραΐτη.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν έρθει σε επικοινωνία με ένα πρόσωπο που τραυλίζει αντιλαμβάνονται τη λεκτική όψη της διαταραχής και υποψιάζονται την ψυχολογική. Ωστόσο, για ένα πρόσωπο που τραυλίζει η διαταραχή έχει και λειτουργικές, πρακτικές συνέπειες. Μπορεί για παράδειγμα να οδηγεί σε μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες, αποφυγή κοινωνικής συναναστροφής, χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο ή στην εργασία. Οι θεραπείες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη συνολική εμπειρία τραυλισμού του Προσώπου που Τραυλίζει (ΠπΤ) και να στοχεύουν σε μια ολιστική αντιμετώπιση. Να στοχεύουν στη λεκτική και συναισθηματική όψη της διαταραχής αλλά και στην άμβλυνση των λειτουργικών συνεπειών της στη ζωής του Προσώπου που Τραυλίζει. Μια δυσκολία χωρίς συνέπειες στην καθημερινότητα του παιδιού ή του ενηλίκου και ελεγχόμενη ως προς την ένταση και συχνότητα των λεκτικών και συναισθηματικών της συμπτωμάτων, είναι μια δυσκολία αδρανοποιημένη.

Σύμμαχοι στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν τους «σημαντικούς άλλους» στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του παιδιού αντίστοιχα. Κατάλληλη και στοχευμένη βοήθεια οφείλουν να παρέχουν και τα θεσμοθετημένα όργανα όπως οι φορείς υγείας αλλά και οι εθελοντικές οργανώσεις όπως τα σωματεία προσώπων που τραυλίζουν. Οι εισηγητές στην ημερίδα, θα συζητήσουν με τους συμμετέχοντες για τις θεραπείες τραυλισμού υπό το πρίσμα της λειτουργικότητας και της ανάγκης ολιστικής παρέμβασης.

11947907_10153491028961166_2741996707365205089_o

Περισσότερα για το ECSF:

Το European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF) είναι ένα consortium 12 συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών πανεπιστήμιων που συστάθηκε το 2007 με στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι λογοθεραπευτές στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μπορούν να αποκτήσουν ομοιογενή εκπαίδευση και τις ελάχιστες δεξιότητες που απαιτούνται για να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Για το σκοπό αυτό το ECSF δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στις διαταραχές ροής της ομιλίας για λογοθεραπευτές και εργάζεται για τη θέσπιση ευρωπαϊκών κριτήριων για την απόκτηση ευρωπαϊκού τίτλου εξειδίκευσης στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Το ΚΕΘΤ είναι εταίρος του ECSF και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις, στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό του πρόγραμμα. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κριτηρίων εξειδίκευσης στις διαταραχές ροής της ομιλίας και στην κλινική και θεωρητική εκπαίδευση των θεραπευτών που παρακολουθούν το πρόγραμμα εξειδίκευσης ECSF και στην εποπτεία τους.

Η ημερίδα απευθύνεται σε Γονείς, Πρόσωπα που Τραυλίζουν, Εκπαιδευτικούς, Λογοθεραπευτές και άλλους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και σε όποιον έχει προσωπικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον για τον τραυλισμό.

Είσοδος Ελεύθερη κατόπιν Δήλωσης Συμμετοxής εδώ http://www.travlismos.gr/index.jsp?standalonePageID=54

Πληροφορίες για την ημερίδα και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΤ www.travlismos.gr όπου δηλώνετε ηλεκτρονικά και τη συμμετοχή σας.

Ομιλητές: Β.Δημητρακή, K.Eggers, Ζαΐρη, Κ.Καλαϊτζίδου, Λ.Κιρπότιν, Ν.Κισσαμιτάκη, Ν.Μανέτα, Δ.Μαρούσος, Ε.Μητροπούλου, Μ.Νταουντάκη, Κ.Ντούρου, Μ.Παφίτη, Γ.Φούρλας, M.Χωριανοπούλου.

Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού
Γεωργίου Μπάκου 9, Αθήνα, 115 24.
210-6916094