Θεραπευτική γυμναστική: Πώς η φυσική αγωγή βελτιώνει τις δεξιότητες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

special-needs-child-activitiesΓράφει Λεωνίδας Καραΐσκος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, υποψήφιος μεταπτυχιακού διπλώματος στη μεγιστοποίηση αθλητικής επίδοσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ο όρος μαθησιακά προβλήματα περιλαμβάνει κάθε είδους ιδιαιτερότητες και προβλήματα, που παρεμποδίζουν τις μαθησιακές διαδικασίες, όπως αισθητηριακές διαταραχές, κινητικά προβλήματα, νοητική στέρηση, συναισθηματικές διαταραχές, υπερκινητικότητα και ψυχοπαθολογία. Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν διαταραχές που έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα για χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου, στην ικανότητα για μαθηματικούς υπολογισμούς, στις συντονισμένες κινήσεις και στην διατήρηση της προσοχής. Παρουσιάζονται σε πολύ νεαρή ηλικία, συνήθως δεν αναγνωρίζονται μέχρι το παιδί να φτάσει στην σχολική ηλικία. Είναι προφανές ότι ο όρος μαθησιακά προβλήματα είναι γενικότερος και περιλαμβάνει κάθε είδους ιδιαιτερότητες και προβλήματα, που παρεμποδίζουν τις μαθησιακές διαδικασίες, όπως αισθητηριακές διαταραχές (τυφλότητα, κωφότητα), κινητικά προβλήματα, νοητική στέρηση, συναισθηματικές διαταραχές, υπερκινητικότητα και ψυχοπαθολογία. Αντίθετα ο όρος μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αναφέρεται σε ένα πλήθος προβλημάτων, που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη χρήση του γραπτού λόγου

Η Sherrill (1972) ήταν η πρώτη η οποία αναφέρθηκε στη προσαρμογή της φυσικής αγωγής σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Υποστήριξε ότι η φυσική τους κατάσταση δε σχετίζεται με τις μαθησιακές δυσκολίες και απέδωσε το γεγονός ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να έχουν κατώτερες επιδόσεις από τους 4 συνομηλίκους τους σε τεστ φυσικής κατάστασης, είναι εν μέρει το αποτέλεσμα της μακράς αποχής τους από την άσκηση χωρίς τη συμμετοχή οργανικής αιτίας. Επιπρόσθετα, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες στην αντίληψη έναρξης μιας κινητικής δεξιότητας ή της ακολουθίας (σειράς) των επιμέρους δεξιοτήτων που ολοκληρώνουν την κινητική δραστηριότητα ή το πέρας της άσκησης.Οι δυσκολίες αυτές επιδρούν αρνητικά στην οργάνωση, το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση της δεξιότητας. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλότερες επιδόσεις από τους συνομηλίκους τους, όταν υποβάλλονται σε τεστ αξιολόγησης και κλινικές δοκιμασίες κιναισθητικής αντίληψης και ανίχνευσης ήπιων νευρολογικών σημείων. Μπορεί να υστερούν σε κινητικές δεξιότητες όπως η ισορροπία, ο λεπτός οπτικοκινητικός έλεγχος, ο αμφιτερόπλευρος συντονισμός και ο ρυθμός, που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή σύνθετων ή πολύπλοκων κινητικών δραστηριοτήτων.

Οι καθηγητές φυσικής αγωγής πρέπει να επικεντρώνουν την προσοχή τους στη βελτίωση αυτών των κινητικών δεξιοτήτων και στις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν. Οι κυριότερες αρχές που μπορούν να ληφθούν υπόψη σε ένα πρόγραμμα φυσικής αγωγής που απευθύνεται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι:

ymca-13-1029-3617

Σύντομες οδηγίες: Οι οδηγίες που δίνονται πριν από την εκτέλεση της άσκησης πρέπει να είναι σύντομες, εκφραστικές και να ζητείται από το μαθητή να τις επαναλάβει, με στόχο την ενίσχυση της μνήμης και της αντιληπτικής ικανότητάς του.

Κατάλληλη επιλογή δραστηριοτήτων: Οι νέες δραστηριότητες που επιλέγονται στο μάθημα της φυσικής αγωγής πρέπει να διευκολύνουν την εκτέλεσή τους από μαθητές με ευρύ φάσμα κινητικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε η αυτοπεποίθηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες να ενισχύεται παρά να αποθαρρύνεται λόγω πιθανής αποτυχίας.

Ενθάρρυνση: Για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του μαθητή και η θέλησή του να εκτελέσει σωστά μία άσκηση, η διδασκαλία των δεξιοτήτων πρέπει να γίνεται βήμα προς βήμα και να επαινείται η κάθε προσπάθεια.

Προσαρμογή δραστηριοτήτων: Όποτε χρειάζεται, ο χωρισμός της δεξιότητας σε μικρότερα μέρη για την καλύτερη κατανόησή της από το μαθητή και για την ενίσχυση του αισθήματος επιτυχίας.

Παροχή κινήτρων: Η χρησιμοποίηση θετικών κινήτρων, έτσι ώστε τα παιδιά με διαταραχές μάθησης να παρακινούνται να εκτελέσουν σωστά μία άσκηση, είναι σημαντική (π.χ. να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να επιλέξουν την αγαπημένη τους δραστηριότητα στο τέλος του κάθε μαθήματος, εφόσον έχουν εκτελέσει τις προηγούμενες δραστηριότητες σωστά).

Ποικιλία ασκήσεων: Σε περιπτώσεις μαθητών με μικρή διάρκεια προσοχής, η μεγαλύτερη ποικιλία ασκήσεων με μικρή διάρκεια είναι απαραίτητη.

Επίδειξη ασκήσεων: Σε παιδιά με δυσκολίες προσανατολισμού και αναγνώρισης δεξιού- αριστερού, η επίδειξη των ασκήσεων από το γυμναστή ή άλλο μαθητή είναι σημαντική.

Αποφυγή ασκήσεων: Ασκήσεις που έχουν σχέση με ύψος πρέπει να αποφεύγονται στις περιπτώσεις παιδιών που έχουν προβλήματα ισορροπίας.

SMGC_kids__86_

Φυσική Αγωγή Για παιδιά που παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής:
Ο καθηγητής φυσικής αγωγής πρέπει να διαλέγει ποικιλία ασκήσεων μικρής διάρκειας για να προκαλείται το ενδιαφέρον του μαθητή και να φέρεται σε πέρας η άσκηση ευκολότερα. Βαθμιαία ο χρόνος της άσκησης μπορεί να αυξάνεται. Τα παραγγέλματα πρέπει να δίνονται με δυνατή φωνή, να είναι εκφραστικά, απλά και να ζητείται από το μαθητή να τα επαναλάβει. Έτσι ενισχύεται η μνήμη και η αντιληπτική του ικανότητα.

Στόχοι Φυσικής Αγωγής:
Διέξοδος στην υπερκινητικότητα, Βελτίωση συγκέντρωσης, Διαύγεια, αυτοπεποίθηση, Βελτίωση κοινωνικότητας, Βελτίωση συμπεριφοράς, αυτοεκτίμησης, Μεγαλύτερη προσοχή στην τάξη, Αύξηση του χρόνου συγκέντρωσης προσοχής Βελτίωση σχολικής επίδοσης

camp-shine-pic-1

Συνιστωμενες Δραστηριότητες:
•Μίνι τραμπολίνο
•Περπάτημα ή τζόκινγκ
•Διαλογισμός
•Πολεμικές Τέχνες: Καράτε, Τζούντο, Kung Fu,
•Χορός, αερόμπικ, γυμναστική,
Stretching
•Κολύμβηση

Κάθε παιδί αντιμετωπίζει διαφορετική δυσκολία. Η διαπίστωση του είδους της δυσκολίας, η εκτίμηση των ικανοτήτων του και του βαθμού της ειδικής μειονεξίας του, η εκτίμηση της νοημοσύνης του και της συμπεριφοράς του, η συνύπαρξη ελλειμματικής προσοχής ή/και υπερκινητικότητας, μαζί με τις προτιμήσεις του καθορίζουν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η συνεργασία των εξειδικευμένων καθηγητών φυσικής αγωγής, των παιδαγωγών και των ψυχολόγων επιφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα.