- Infokids.gr - https://www.infokids.gr -

Θεραπευτική ιππασία: Η θεραπευτική μέθοδος που λατρεύουν τα παιδιά

Η Θεραπευτική Ιππασία είναι μια θεραπευτική μέθοδος που στοχεύει στη βελτίωση και στην προαγωγή των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Επιπροσθέτως, προάγει τις κινητικοαισθητικές λειτουργίες και δεξιότητες, ενισχύει την κινητική και αισθητηριακή ανάπτυξη, υποστηρίζει το μυοσκελετικό και καρδιοπνευμονικό σύστημα και προετοιμάζει την ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύει στην καλή λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος ως σύνολο γύρω από το παιδί. Με την επίδραση της Θεραπευτικής Ιππασίας σε πολλά συστήματα ταυτόχρονα όπως το αισθητικό, το μυϊκό, το σκελετικό, παρέχεται η δυνατότητα τροποποιήσεων και αναδιοργάνωσης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και αυξάνεται η πιθανότητα να επιτευχθεί η μάθηση. Κατά αυτό τον τρόπο, τα κινητικά μοντέλα τα οποία αποκτήθηκαν επάνω στο άλογο στη διάρκεια της Θεραπευτικής Ιππασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες κινητικές δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς άλογο.

Γιατί να ξεκινήσει το παιδί μου θεραπευτική ιππασία;
Γιατί η θεραπευτική ιππασία είναι μια παρεμβατική θεραπευτική μέθοδος με πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα, αποτελεί μία άκρως θεραπευτική προσέγγιση. Η θεραπευτική ιππασία διαχωρίζεται από το κομμάτι της εκπαίδευσης και της δεξιοτεχνίας της ιππασίας, καθώς ξεφεύγει από το κομμάτι της «βόλτας» με το άλογο. Παρ’όλα αυτά, η χαρά της επαφής με το άλογο και τη φύση και η ικανοποίηση της συμμετοχής σε μια εξωτερική δραστηριότητα διατηρούνται και γίνονται κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας.
Η θεραπευτική ιππασία λειτουργεί ως κίνητρο, τόσο για το παιδί όσο και για την ίδια την οικογένεια. Η φύση, το εξωτερικό περιβάλλον, το άλογο και σαφώς όλα τα θεραπευτικά οφέλη που κερδίζει το παιδί μέσω της ιπποθεραπείας είναι ξεχωριστά.

Σε ποιους συνιστάται η Θεραπευτική Ιππασία;
Η θεραπευτική ιππασία έχει εξαιρετικά αποτελέσματα κυρίως σε παθήσεις και διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με νευρολογικές βλάβες, όπως εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, δισχιδής ράχη, βλάβες νωτιαίου μυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλικό επεισόδιο, σύνδρομο Angelman. Εξίσου καλά αποτελέσματα παρατηρούνται σε άτομα με ορθοπεδικές βλάβες, όπως απουσία ή παραμόρφωση άκρων, σκολίωση και κύφωση. Τέλος, η ιπποθεραπεία ενδείκνυται για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές και δυσκολίες μάθησης, όπως σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομο Asperger, ΔΕΠ-Υ, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ) και προβλήματα συμπεριφοράς.

Από ποιους εφαρμόζεται η θεραπευτική ιππασία;
Η θεραπευτική ιππασία εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους θεραπευτές, μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Ιπποθεραπευτών και εκπαιδευτών θεραπευτικής ιππασίας, όπως (α) φυσικοθεραπευτές, (β) καθηγητές προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής, (γ) λογοθεραπευτές, (δ) εργοθεραπευτές, (ε) ψυχολόγους (στ) και ιατρούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην θεραπευτική ιππασία και ιπποθεραπεία.
Η εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους, τους καθιστά ικανούς να εκμεταλλεύονται την ευεργετική κίνηση του αλόγου και παράλληλα να δημιουργούν μια σειρά χρήσιμων ερεθισμάτων μέσα από (α) τις ασκήσεις που εκτελούνται, (β) το περιβάλλον και (γ) την ίδια τη θεραπευτική ομάδα που συμμετέχει. Οι εξειδικευμένοι θεραπευτές αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού και εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας.
Η άρτια καταρτισμένη θεραπευτική ομάδα μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων της σωστής και αποτελεσματικής θεραπείας, όπως είναι η αξιολόγηση, το πρωτόκολλο θεραπείας, οι στόχοι θεραπείας και η επαναξιολόγηση, που απαιτούνται για τη βέλτιστη παροχή της θεραπείας.

Είναι ασφαλής θεραπεία;
Η θεραπευτική ιππασία είναι μια ασφαλής θεραπευτική μέθοδος. Πολλές φορές οι γονείς εκδηλώνουν μία εύλογη ανησυχία, σχετικά με το αν, αλλά και με το κατά πόσο η ιπποθεραπεία είναι μια ασφαλής θεραπευτική προσέγγιση. Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος ανησυχίας όταν η θεραπευτική ιππασία εκτελείται και θα πρέπει να εκτελείται πάντα και αποκλειστικά από εξειδικευμένους θεραπευτές-ιπποθεραπευτές με γνώσεις τόσο στο κομμάτι της ιππασίας και του αλόγου, όσο και στο κομμάτι της ειδικότητάς τους.
Τα άλογα που χρησιμοποιούνται για την θεραπευτική ιππασία είναι άλογα ειδικά επιλεγμένα και εκπαιδευμένα για την ιπποθεραπεία. Ένα άλογο πριν μπει στην αρένα για να ξεκινήσει μαθήματα ιπποθεραπείας, εκπαιδεύεται από τους ίδιους τους ιπποθεραπευτές και μόνο αν η ομάδα των ιπποθεραπευτών κρίνει πως είναι έτοιμο, ξεκινάει μαθήματα μαζί με τα παιδιά.
Τέλος, κάθε παιδί ή ενήλικας που βρίσκεται πάνω στο άλογο συνοδεύεται απαραιτήτως από δύο ή τρεις εκπαιδευτές-θεραπευτές. Ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας από την ηλικία του 1 έτους. Όπου θεωρείται απαραίτητο υπάρχουν επιπλέον εξειδικευμένοι θεραπευτές για να κάνουν back riding, δηλαδή ο θεραπευτής ανεβαίνει στο άλογο μαζί με το παιδί, για την επίτευξη του καλύτερου ελέγχου του κορμού και της κεφαλής πάνω στο άλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Αθανασία Λαΐου
Επιστημονική Υπεύθυνη Θεραπευτικής Ιππασίας Εκάλης
Φυσικοθεραπεύτρια Παίδων, MSc
Instructor of TR & Hippotherapy
Email: info@hippotherapy.gr
Τηλ: 6972176572
Like Us: http://www.facebook.com/eethiie.ekalis
Follow Us: @Hippo_Ekali
Visit Us: http://hippotherapy.gr/ [1]