Τι αλλάζει στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα οικογενειακά επιδόματα μετά τη συμφωνία με τους θεσμούς

Αύξηση κατά 50% του συνολικού αριθμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας που θα μπορούν να φιλοξενηθούν δωρεάν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς σταθμούς είναι μεταξύ των θετικών μέτρων που προβλέπονται στην τεχνική συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς και τα οποία θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και το 2020.

Σήμερα τα παιδιά που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς δωρεάν ανέρχονται σε 90.000. Το 2019 οι θέσεις θα αυξηθούν σε 120.000 και το 2020 σε 135.000.

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία 1.200 νέων δομών το 2019 και άλλες 600 νέες δομές το 2020, επιπλέον των 2.800 δομών που λειτουργούν σήμερα στους δήμους της χώρας.

Στα θετικά μέτρα συγκαταλέγεται επίσης η αύξηση κατά 260 εκατ. ευρώ του υφιστάμενου προϋπολογισμού των οικογενειακών επιδομάτων.

Επίσης στο πλαίσιο καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας στόχος είναι να ενισχυθεί το επίδομα από το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ενισχύοντας ταυτόχρονα και τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Προβλέπεται επίσης επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε δημοτικά και γυμνάσια περιοχών με υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, ενώ στόχος είναι να καλυφθεί το 50% των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου.