Τι ισχύει για το ωράριο των εκπαιδευτικών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας η εγκύκλιος για το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών στα Φροντιστήρια και τα Κέντρων Ξένων Γλωσσών, βάσει του νέου νόμου
4415/ 16, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

• Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πλήρες ωράριο (21 ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4415/2016) λαμβάνουν τα πλήρη μηνιαία ένσημα, δηλαδή 25.
• Κάθε ώρα πάνω από τις 21 αμείβεται υπερωριακά με βάση τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας.
• Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται στα 45 λεπτά.
• Για τους εκπαιδευτικούς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών οι μέρες διακοπών και αργιών
ισχύουν, όπως προβλέπονται με την υπ. αριθμ. Δ5/5500/4-11-83 του Υπουργού Παιδείας. Η εγκύκλιος φέρει την υπογραφή του απερχόμενου υπουργού Εργασίας Γ. Κατρούγκαλου.