Τι κρύβεται πίσω από τη δυσκολία του μαθητή να εκφραστεί γραπτώς και να διαβάσει ένα κείμενο;

Αν και ο όρος «δυσλεξία» χρησιμοποιείται καταχρηστικά για να περιγράψει σχεδόν όλες τις μαθησιακές δυσκολίες, η Word Federation of Neurology (Snowling, 1996), χρησιμοποιεί τον όρο για να περιγράψει τη διαταραχή ανάγνωσης η οποία, παρά το φυσιολογικό επίπεδο νοημοσύνης, την επαρκή σχολική εκπαίδευση και τις κοινωνικοπολιτισμικές ευκαιρίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης, αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ο Thomson, δίνοντας μια έγκυρη άποψη για το θέμα, χαρακτήρισε ειδική αναγνωστική δυσκολία κάποιων μαθητών ως μια πολύ σοβαρή δυσκολία του γραπτού λόγου, ανεξάρτητη από διανοητική πολιτισμική και συναισθηματική αιτιολογία, και ότι η δυσκολία χαρακτηρίζεται από τις σημαντικά κατώτερες αποδόσεις του ατόμου στην ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή, σε σύγκριση με το αναμενόμενο (Τhomson, 1996, σελ.3). Oι ανεπαρκείς δεξιότητες στην αναγνώριση λέξεων, αποτελούν την πιο έκδηλη και παγκόσμια αιτία δυσκολιών ανάγνωσης η οποία σχετίζεται αιτιολογικά και με ανεπάρκειες στη φωνολογική ενημερότητα και στη φωνολογική αποκωδικοποίηση που οδηγούν σε δυσκολίες συσχέτισης μεταξύ προφορικού λόγου και του αντίστοιχου γραπτού (Velluttino et al. 2004).

Δυσκολίες στις λέξεις

Eνώ η διαταραχή ανάγνωσης χαρακτηρίζεται από δυσκολίες σε επίπεδο λέξεων, τα παιδιά με δυσκολία κατανόησης κειμένου δεν παρουσιάζουν φωνολογικά προβλήματα, έχουν καλές ικανότητες αποκωδικοποίησης αλλά έχουν δυσκολία να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν. Η συσχέτιση αυτών των δυσκολιών με το σχολικό πληθυσμό ανέρχεται σε 10% (Νation et al. 1997).

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy