Τι μελετούν για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων από το Σεπτέμβρη του 2016

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λειτουργία των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά θα έχει ως εξής:

1. Δεν θα λειτουργεί, κατά πάσα πιθανότητα, η πρωινή ζώνη.
2. Θα λειτουργεί ένας τύπος δημοτικού σχολείου (από 4/θ και πάνω).
3. Εξι διδακτικές ώρες, 30 ώρες την εβδομάδα, όλες οι τάξεις σχόλασμα 13:15.
4. Κατά την πρώτη ώρα του Ολοήμερου, που ξεκινά στις 13:20, θα γίνεται η μελέτη των μαθημάτων της επόμενης μέρας σε όλα τα τμήματα, με ώρες δασκάλων που θα περισσεύουν από το πρωινό πρόγραμμα.
5. Οι υπόλοιπες 2 διδακτικές ώρες του Ολοήμερου προγράμματος θα καλύπτονται από τα περισσεύματα των ωρών των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
6. Πιθανή εκδοχή ότι δεν θα υπάρχει Υπεύθυνος δάσκαλος Ολοήμερου σε κανένα σχολείο, αλλά θα ορίζεται Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ολοήμερου ανά ημέρα, στον οποίο θα χρεώνεται ως διδακτική και η ώρα σίτισης.
7. Οι ώρες της Ευέλικτης Ζώνης θα ανατίθενται σε ειδικότητες, για να υπάρχει περίσσευμα ωρών δασκάλων για το Oλοήμερο Πρόγραμμα.
8. Πιθανή μείωση των εξής μαθημάτων, στα σχολεία που λειτουργούσαν με ΕΑΕΠ για να γίνουν οι 35 ώρες 30 σε κάθε τάξη όπως: Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής, Ευέλικτης Ζώνης, Μελέτης Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Φιλαναγνωσίας κ.ά.

Πηγή iPaideia.gr