Τι ρόλο παίζει το στρες στη διαδικασία μάθησης;

Το μεταιχμιακό ή στεφανιαίο σύστημα στο μέσο εγκέφαλο, το οποίο δρα ως συναισθηματικό κέντρο για τους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό από ψυχολογική πλευρά. Αν και οι συναισθηματικές αντιδράσεις συνήθως εξετάζονται από την κοινωνική πλευρά, τα συναισθήματα έχουν μία βιοχημική επίδραση στη διαδικασία μάθησης. Αυτό το συναισθηματικό κέντρο μπορεί να παρεμποδίσει ή να διευκολύνει τη μνήμη και τη μάθηση, αφού συνδυάζει όλες τις εμπειρίες ενός ατόμου ώστε να του δώσει ένα πλαίσιο αναφοράς μέσω του οποίου αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον κόσμο.

Εξαρτώμενο από τα συναισθήματα του ατόμου όπως αυτά επηρεάζονται από το περιβάλλον, αυτό το κέντρο μπορεί να απελευθερώσει νευροδιαβιβαστές που επιδρούν την ώρα της μάθησης. Αν ένα άτομο αισθάνεται χαρά το μεταιχμιακό ή στεφανιαίο σύστημα απελευθερώνει νευροδιαβιβαστές που αυξάνουν την ταχύτητα μάθησης. Ωστόσο, το στρες ενεργοποιεί διαφορετικούς νευροδιαβιβαστές και εμποδίζει την ικανότητα του εγκεφάλου να ανασύρει ή να επεξεργαστεί πληροφορίες.

Αν και υπάρχουν πολλαπλά παραδείγματα ανικανότητας ενός μαθητή να μάθει μία συγκεκριμένη διαδικασία παρά τις επανειλημένες προσπάθειες από το δάσκαλο, έχουν γίνει πολύ λίγες μελέτες για αυτό το φυσιολογικό φαινόμενο, το οποίο υποστηρίζει ότι ο μαθητής σωματικά ενδέχεται να μην μπορεί να μάθει τη δεδομένη στιγμή. Εαν το στρες απομακρυνθεί και το πρόβλημα παρουσιαστεί με άλλο τρόπο, το μεταιχμιακό ή στεφανιαίο σύστημα θα μπορέσει ξανά να βοηθήσει στη διαδικασία μάθησης.