Τι σημαίνει να είναι κάποιος γονιός σε καιρούς δύσκολους

Σημαίνει να είσαι ειλικρινής με τα παιδιά σου και να εκφράζεις με αγάπη, πραότητα και διάθεση ανοιχτή τα «βαριά» σου συναισθήματα.

Σημαίνει να μοιράζεσαι με τα κατάλληλα λόγια, τις γνώσεις σου, τις σκέψεις σου και τις συμβουλές σου.

Σημαίνει να παραδέχεσαι την άγνοιά σου στις δύσκολες ίσως, ερωτήσεις που σου κάνουν.

Σημαίνει να γίνεσαι παιδί κάποιες φορές, και να επικοινωνείς μαζί τους έτσι όπως αυτά ΘΕΛΟΥΝ να επικοινωνήσεις.

Σημαίνει να μη σταματάς να τους θυμίζεις ότι δεν είναι μόνα κάθε φορά που προσπαθούν, όσο κι αν αυτό σου φαίνεται ασήμαντο.

Σημαίνει να δείχνεις με τις πράξεις σου και όχι με τα λόγια σου το «μονοπάτι» που τα συμβουλεύεις να ακολουθήσουν.

Σημαίνει να τους δίνεις το χώρο και το δικαίωμα να εκφράζουν τα δικά τους «βαριά» συναισθήματα, χωρίς επιπλήξεις και κριτική.

Σημαίνει να έχεις καλή μνήμη! Ποτέ μην ξεχνάς να τους λες πόσο πολύ τα αγαπάς!

(Εμπνευσμένο από το άρθρο «Being a Parent During Dark Times» της Adele Ryan McDowell, Ph.D. http://adeleryanmcdowell.com/ )

:

Από akis-angelakis.com