Το μαθησιακό προφίλ των μαθητών με δυσλεξία

Ο Κωνσταντίνος είναι 9 ετών και φοιτά στη τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου ΧΧΧ. Είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας και η ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη είναι φυσιολογική. Έχει αδυναμία όρασης στο αριστερό μάτι, την οποία ενισχύει με γυαλιά και κλείσιμο του δεξιού ματιού. Δυσκολεύεται στην απόκτηση φίλων και στη διαχείριση των συναισθημάτων του. Είναι ένα αγόρι που λειτούργει νοητικά στο ανώτερο φυσιολογικό επίπεδο νοητικής λειτουργίας και παρουσιάζει πολύ καλές αποδόσεις στην πρακτική νοημοσύνη. Χειρίζεται άριστα τα οπτικοκινητικά ερεθίσματα και βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ως προς την λογική αφαιρετική σκέψη. Η ικανότητά του για σειροθέτηση βάσει του χρόνου και η συνθετική του ικανότητα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Επίσης, βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο όσον αφορά τις αναλυτικές στρατηγικές και τη μακρόχρονη οπτική του μνήμη.

Κάνει συχνά λάθη λόγω της έντονης παρορμητικότητάς του, όμως συχνά αυτοδιορθώνεται. Κάποιες φορές ξεχνά δεδομένα και χρειάζεται συχνές επαναλήψεις. Δείχνει να έχει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ ομιλητικός και αναλυτικός. Πολλές φορές μάλιστα ξεφεύγει από το θέμα της συζήτησης. Είναι ένα φιλικό και ευγενικό αγόρι με έντονη φαντασία. Έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις κατασκευές και τη ζωγραφική.

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy