Τροπολογία για την εισαγωγή των αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

d7354aa8b60d5a2427facb1f944ac5c8_XLΤροπολογία για την εισαγωγή των αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την Διαύγεια. Ειδικότερα ορίζεται ότι για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών σε σχολές ή τμήματα ΑΕΙ αναγνωρίζεται η διάκριση σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ομογενείς ή αλλοδαπούς μαθητές. Η ρύθμιση αυτή αρχίζει την 8/10/2008 και παύει με την λήξη της εκάστης αγωνιστικής περιόδου 2012 – 2013. Ακόμη ορίζεται ότι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, δεν εφαρμόζεται η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας.