Βόλος: Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της σίτισης στα Μουσικά Σχολεία

moysika-sxoleia-28-01-02Να ρυθμιστεί άμεσα από την κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση, η εκκρεμότητα που αφορά το θέμα σίτισης των μαθητών των Μουσικών Σχολείων ζητεί ο Δήμος Βόλου. Πρόκειται για πανελλαδικό πρόβλημα, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που αφορούν τα σχολεία ειδικής αγωγής, τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, από τους Δήμους στις Περιφέρειες.

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βόλου , Απόστολος Παντσάς , «ο Δήμος Βόλου διαθέτει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, έχει πραγματοποιήσει το σχετικό διαγωνισμό και έχει ήδη αναθέσει το έργο στον ανάδοχο. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό και δεν αφορά το Δήμο Βόλου. Είναι καθαρά θέμα νομοθετικής ρύθμισης. Είναι πανελλαδικό το πρόβλημα και πρέπει άμεσα να επιλυθεί. Συμμεριζόμαστε την αντίδραση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών και πιστεύουμε ότι θα πρέπει συντονισμένα να αξιώσουμε να υπάρξει η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση. Ήδη ο Δήμαρχος Βόλου Π.Σκοτινιώτης έχει θέσει το θέμα και στην ΚΕΔΕ».

Ειδικότερα, με το εδάφιο 18 της παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, είχε ανατεθεί στους Δήμους η αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.

Το εν λόγω εδάφιο 18 της παρ.4 καταργήθηκε από 1ης.7.2013 με το άρθρο όγδοο του Ν.4089/12 και με το άρθρο έβδομο παρ.1 του ίδιου Νόμου, προστέθηκε, από 1ης.7.2013, στις αρμοδιότητες των Περιφερειών «η αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής».

Δεν γίνεται όμως καμία αναφορά για το εάν μεταφέρεται και η αρμοδιότητα για τη σίτιση των μαθητών, η οποία πάντως καταργήθηκε από τις αρμοδιότητες των Δήμων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα κανένας φορέας αρμόδιος για τη σίτιση.