- Infokids.gr - https://www.infokids.gr -

Βρείτε το μαθησιακό προφίλ του παιδιού σας και βοηθήστε το αποτελεσματικότερα στη μελέτη των μαθημάτων

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε [2], ή το πώς θέλουμε να είναι το περιβάλλον γύρω μας κατά τη διαδικασία της μελέτης. Οι πληροφορίες από αυτόν θα μας δώσουν ένα σημείο αναφοράς για να καταλάβουμε πώς μαθαίνουμε με τον καλύτερο τρόπο.

Καθώς θα κάνεις την εκτίμηση του εαυτού σου, θυμήσου…. δεν υπάρχει κάποιος μοναδικός τρόπος για να μάθεις. Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί με τη δική του προσωπικότητα ο κάθε ένας, συνεπώς έχουμε και διαφορετικά στυλ για να μαθαίνουμε και διαφορετικές προτιμήσεις.

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα μεγάλο πλήθος από καταστάσεις μάθησης και εμείς συνέχεια προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εκάστοτε κατάστασης. Έτσι το τρικ είναι να χτίσουμε τις δυνάμεις μας έτσι ώστε οι στρατηγικές που ακολουθούμε να ενισχύουν τις ικανότητές μας [3].

Προσπαθήστε να συμπληρώστε το παρακάτω πίνακα προκειμένου να αποκτήσετε μία εικόνα του μαθησιακού προφίλ σας. Να τονίσουμε πως δέν πρόκειται για ένα τέστ νοημοσύνης οπότε και δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Η αξία αυτού του ερωτηματολογίου είναι να το συμπληρώσετε αυθόρμητα. Βασικός σκοπός είναι να δείτε κατα πόσο οι απαντήσεις που δώσατε πλησιάζουν ή όχι τις μεθόδους και τις συνθήκες με τις οποίες διαβάζετε καθημερινά.

Με τη σύγκριση αυτή θα μπορέσετε πιθανόν να παρέμβετε τόσο εσείς όσο και το περιβάλλον σας σε κάποια πράγματα που κάνει το παιδί ούτως ώστε εφεξής να μελετά αποτελεσματικότερα!

Πίνακας 1.

Ικανότητα/Προτίμηση

Εκτίμηση της Ικανότητας/Ισχύς στο συγκεκριμένο τομέα:

Χαμηλή

Μέση

Υψηλή

Επίπεδο Ικανότητας μελέτης: Πώς θα βαθμολογούσες τον εαυτό σου στις παρακάτω προτάσεις που αφορούν την ικανότητα μελέτης.
Ικανότητα αξιοποίησης χρόνου και περιβάλλοντος μελέτης.

Ικανότητα ανάγνωσης κειμένων.

Πόσο καλές σημειώσεις κρατάς στην τάξη.

Χρησιμοποιώντας τις πηγές πληροφοριών (Βιβλιοθήκη, ίντερνετ, κλπ.).

Γράφοντας εργασίες /συμπληρώνοντας εκθέσεις.

Προετοιμάζοντας και παίρνοντας μέρος σε εξετάσεις.

Πίνακας 2.

Ικανότητα/Προτίμηση

Εκτίμηση Ικανότητας/ Ισχύς στον τομέα αυτό

Χαμήλή

Μέση

Υψηλή

Μαθησιακό Στύλ: Οι παρακάτω κατηγορίες αναπαριστούν τους τρόπους που χειρίζεσαι τις πληροφορίες. Προσέγγισε το στυλ σου για να προσδιορίσεις με ποιόν τρόπο μαθαίνεις καλύτερα σε περιβάλλον τάξης. Επίσης βλέποντας τα αποτελέσματα αυτά μπορείς να θεωρήσεις και άλλους τρόπους μελέτης ώστε να διευρύνεις την ικανότητα μάθησής σου!
Οπτική: Μαθαίνεις καλύτερα ”Βλέπντας” διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, χρονοδιαγράμματα, ταινίες και παρουσιάσεις.

Λεκτική: Μαθαίνεις καλύτερα διαβάζοντας, ακούγοντας συζητήσεις, συμμετέχοντας σε συζητήσεις και εξηγώντας πράγματα στους άλλους.

Ενεργός/Πρακτικός: Χρειάζεται να κάνεις κάτι χειροπιαστό, (πείραμα) και να εμπλακείς σε αυτό που μαθαίνεις.

Ανακλαστικός: Χρειάζεσαι χρόνο για να αντιδράσεις σε κάθε νέα πληροφορία, με την ησυχία σου και στο χώρο σου.

Λογικός: Προτιμάς οι πληροφορίες να είναι πολύ συγκεκριμένες και να βασίζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Το βρίσκεις πιο εύκολο να μάθεις όταν το υλικό είναι βήμα προς βήμα και με συγκεκριμένη εξέλιξη.

Θεωρητικός/Οικουμενικός: Αισθάνεσαι πιο άνετος με γενικευμένες ιδέες, σύμβολα και αρχές. Χρειάζεται να δείς τη γενική ιδέα πρίν τις επιμέρους λεπτομέρειες. Πιάνεις πιο εύκολα τα πρότυπα και σχέσεις μεταξύ ιδεών.

Πίνακας 3.

Ικανότητα/Προτίμηση

Εκτίμηση Ικανότητας/ Ισχύς στον τομέα αυτό:

Χαμηλή

Μέση

Υψηλή

Προσωπικές Προτιμήσεις: Κατανοώντας τις παρακάτω περιοχές προσωπικής εκτίμησης μπορείς να προσδιορίσεις που και πότε θα πρέπει να μελετάς για να επιτύχεις το μέγιστο αποτέλεσμα.
Επιμονή: Αυτό προσδιορίζει τη θέλησή σου να ασχοληθείς με ένα αντικείμενο ακόμα και όταν αισθάνεσαι άβολα με αυτό ή κουρασμένος.

Λεκτικό ρίσκο:Αυτό δείχνει τη θέλησή σου να μιλήσεις σε μία τάξη, ακόμα και αν αισθάνεσαι πολύ νευρικός στο να το κάνεις.

Χρόνος: Ποια χρονική στιγμή της ημέρας αποδίδεις τα μέγιστα: Πρωί (Χαμηλή), Απόγευμα (Μέση) ή αργά το βράδυ (Υψηλή)

Ομαδοποίηση:Δείχνει την τάση σου να μελετάς μόνος (Χαμηλή), σε μικρές ομάδες (Μέση) ή σε μεγάλες ομάδες (Υψηλή).

Κινητικότητα: Δείχνει την ανάγκη σου να κινηθείς (Χαμηλή, μέση ή υψηλή) κατά τη διάρκεια που κάνεις διαλείματα.

Ήχος:Έχεις ανάγκη να μελετάς σε μέρη όπου ο ήχος είναι χαμηλός , μέσης έντασης ή υψηλός;

Φωτισμός: Προτιμάς χαμηλό, μέσο ή υψηλό φωτισμό για να διαβάσεις και να απδόσεις σε μαθησιακές εργασίες ;

Θερμοκρασία:Προτιμάς ένα κρύο (Χαμηλή), μέσης (Μέση) ή υψηλής (Υψηλή) θερμοκρασίας χώρο για να διαβάσεις;

Πηγή: http://anadrassi.gr [4]