Υπ. Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2020

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.  Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (Α 45), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (Α 94).

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών στο ακόλουθο αρχείο ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 2020