Υπ. Παιδείας: Τι ισχύει για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού σε εκπαιδευτικούς

Α. Σε εκπαιδευτικό που απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό κατόπιν οδηγιών του ΕΟΔΥ ή που νοσεί ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, από κορωνοϊό COVID-19 (είτε κατ’ οίκον είτε σε νοσοκομείο) ή που αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον COVID-19, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας (αναρρωτική ειδικού σκοπού).

Β. Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, η σχετική ιατρική βεβαίωση που οφείλει να προσκομίσει ο/η εκπαιδευτικός σε περίπτωση που νοσεί ο ίδιος, ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης, μπορεί να χορηγείται είτε από ιδιώτη γιατρό είτε από γιατρό δημοσίου φορέα, εφόσον, στις προαναφερθείσες διατάξεις δεν γίνεται συγκεκριμένη μνεία ως προς τον φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που χορηγεί την ιατρική βεβαίωση.

Τα παραπάνω προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδόθηκε, μετά από ερώτημα της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης , αναφορικά με τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιος για χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού σε εκπαιδευτικούς