Ποιο θα είναι το τελικό ύψος του παιδιού μου;

«Ο γιος μου είναι 13,5 ετών και έχει ύψος 1.60, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και εγώ και η μητέρα του ανησυχούμε πολύ για το ύψος στο οποίο θα φτάσει όταν γίνει 18 ετών»

Απαντά η παιδίατρος Ελισάβετ Ευσταθίου

Το τελικό ύψος που θα φτάσει το παιδί σας εξαρτάται κυρίως από το ανάστημα που έχει κληρονομήσει από εσάς και πολύ λιγότερο από περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. διατροφή).

Αυτό αδρά υπολογίζεται, προσθέτοντας το δικό σας ύψος και το ύψος της μητέρας του, διαιρείτε δια δύο και προσθέτετε 6,5 cm. Εφαρμόζοντας τη φόρμουλα αυτή, το προβλεπόμενο τελικό ύψος του παιδιού σας, σύμφωνα με το ύψος που έχει κληρονομήσει από εσάς είναι 174,5 cm με απόκλιση +/- 8,5 cm.

Βέβαια, για να υπολογιστεί το προβλεπόμενο τελικό ανάστημα με περισσότερη ακρίβεια, χρειάζεται να γίνει ακτινογραφία στον καρπό για υπολογισμό της οστικής ηλικίας με βάση πρότυπους πίνακες, ελέγχοντας την ωρίμανση του σκελετού. Στο τελικό ανάστημα τον κύριο λόγο έχει η οστική ηλικία (αφορά την ωριμότητα των οστών) και όχι η χρονολογική (δηλαδή πόσο χρονών είναι το παιδί). Αν δηλαδή η οστική ηλικία είναι μικρότερη της χρονολογικής ηλικίας σημαίνει ότι το παιδί έχει περισσότερα περιθώρια να ψηλώσει. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζετε ότι τα αγόρια μπορεί να ψηλώνουν μέχρι τα 19- 20 χρόνια.