Ο Μυστικός Δείπνος και η Προδοσία του Ιούδα!

Δύο βασικά γεγονότα χαρακτηρίζουν τις ιερές ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης: ο Μυστικός Δείπνος του Κυρίου Ιησού Χριστού με τους μαθητές Του και η προδοσία του Ιούδα.βαθύτερο νόημα και των δύο αυτών γεγονότων είναι η αγάπη…

Δύο βασικά γεγονότα χαρακτηρίζουν τις ιερές ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης: ο Μυστικός Δείπνος του Κυρίου Ιησού Χριστού με τους μαθητές Του και η προδοσία του Ιούδα.Το βαθύτερο νόημα και των δύο αυτών γεγονότων είναι η αγάπη . Ο Μυστικός Δείπνος είναι η εσχατολογική αποκάλυψη της σωτηριώδους αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, της αγάπης που είναι η καρδιά της σωτηρίας. Η προδοσία του Ιούδα αποκαλύπτει ότι η αμαρτία, ο θάνατος και η αυτοκαταστροφή οφείλονται επίσης στην αγάπη · αλλά σε μια αγάπη καταστροφική, μια αγάπη που διαιρεί, διαλύει και οδηγεί εκεί που κάθε άλλο παρά αγάπη κυριαρχεί. Ακριβώς εδώ βρίσκεται το μυστήριο τούτης της μοναδικής ημέρας, της Μεγάλης Πέμπτης. Οι ιερές ακολουθίες της, όπου το φως και το σκοτάδι, η χαρά και η λύπη είναι παράξένα αναμειγμένα, μας προκαλούν σε μια επιλογή από την οποία εξαρτάται ο τελικός προορισμός του καθενός από μας.

«Προ δε της εορτής του Πάσχα ειδώς ο Ιησούς ότι ελήλυθεν αυτού η ώρα… αγαπήσας τους ιδίους τους εν τω κόσμω, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς…» (Ιω. 13, 1). Για να καταλάβουμε το νόημα του μυστικού Δείπνου θα πρέπει να τον δούμε σαν τέλος της μεγαλειώδους ενέργειας της Θείας Αγάπης, η οποία άρχισε με τη δημιουργία του κόσμου και τώρα ολοκληρώνεται με το Θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού.

«Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α’ Ιω. 4, 8). Και το πρώτο δώρο της Αγάπης ήταν η ζωή . Το νόημα και το περιεχόμενο της ζωής ήταν η κοινωνία. Για να ζήσει ο άνθρωπος έπρεπε να τρώει και να πίνει, να συμμετέχει στη ζωή του κόσμου. Έτσι ο κόσμος ήταν θεία αγάπη που έγινε τροφή, έγινε Σώμα του ανθρώπου. Και όντας ζωντανός, δηλαδή συμμετέχοντας στον κόσμο, ο άνθρωπος έπρεπε να ζει σε κοινωνία με τον Θεό, να βρει νόημα στον Θεό, να βρει σ’ Αυτόν το περιεχόμενο και το τέλος της ζωής του. Κοινωνία με τον κόσμο – το δημιούργημα του Θεού – ήταν πραγματική κοινωνία με τον Θεό.

Ο άνθρωπος έλαβε την τροφή του από τον Θεό και κάνοντάς την σώμα του και ζωή του, πρόσφερε ολόκληρο τον κόσμο στον Θεό μεταμορφώνοντας τον σε ζωή «εν Χριστώ». Η αγάπη του Θεού έδωσε στον άνθρωπο ζωή, η αγάπη του ανθρώπου για τον Θεό μεταμόρφωσε αυτή τη ζωή σε κοινωνία με τον Θεό. Αυτός ήταν ο Παράδεισος . Η ζωή στον παράδεισο ήταν, πραγματικά, ευχαριστιακή . Μέσα από τον άνθρωπο και την αγάπη του για τον Θεό, όλη η δημιουργία επρόκειτο να αγιαστεί και να μεταμορφωθεί σ’ ένα μυστήριο της Θείας Παρουσίας και ο άνθρωπος θα ήταν ο λειτουργός αυτού του μυστηρίου.

Με την αμαρτία όμως ο άνθρωπος έχασε αυτή την ευχαριστιακή ζωή. Την έχασε γιατί έπαψε να βλέπει τον κόσμο σαν μέσο επικοινωνίας με τον Θεό, και τη ζωή του σαν ευχαριστία, σαν λατρεία και ευγνωμοσύνη… Αγάπησε τον εαυτό του για τον εαυτό του και τον κόσμο για τον κόσμο. Έκανε τον εαυτό του και τον κόσμο αυτοσκοπό. Αγάπησε τόσο τον εαυτό του ώστε τον έκανε το κέντρο, το περιεχόμενο και το τέλος της ύπαρξης του. Πίστεψε ότι η πείνα και η δίψα του, δηλαδή η εξάρτηση της ζωής του από τον κόσμο, θα μπορούσε να ικανοποιηθεί από αυτόν τον κόσμο, από την τροφή που προσφέρει ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος και η τροφή, από τη στιγμή που αποχωρίζονται από το αρχικό μυστηριακό νόημα τους – σαν μέσα επικοινωνίας με τον Θεό – από τη στιγμή που δεν προσλαμβάνονται σαν δώρα του Θεού και δεν ικανοποιούν την πείνα και τη δίψα για τον Θεό, παύουν να προσφέρουν κάποια ικανοποίηση και κάποιο πλήρωμα. Με αλλά λόγια, όταν ο Θεός δεν είναι πια το αληθινό περιεχόμενο και το νόημα της ζωής του κόσμου, παύει να ικανοποιείται η πείνα και η δίψα γιατί ο κόσμος δεν έχει αυτοζωή… Έτσι τοποθετώντας σ’ αυτά την αγάπη του ο άνθρωπος ξέκοψε από το μόνο αντικείμενο όλης της αγάπης, όλης της πείνας, όλων των επιθυμιών. Και πέθανε. Πέθανε γιατί ο θάνατος είναι η αναπόφευκτη «αποσύνθεση» της ζωής της ξεκομμένης από τη μόνη πηγή και το αυθεντικό περιεχόμενο.

Ο άνθρωπος αντί να βρει ζωή σ’ αυτόν τον κόσμο και στην τροφή που του προσφέρει ο κόσμος, βρήκε το θάνατο. Η ζωή έγινε πια κοινωνία με το θάνατο αντί να μεταμορφώνει τον κόσμο μέσα από την πίστη, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού και την κοινωνία μαζί Του. Ο άνθρωπος υποτάχτηκε εξ ολοκλήρου στον κόσμο, έπαψε να είναι ο λειτουργός του και έγινε ο σκλάβος του. Με την αμαρτία του ολόκληρος ο κόσμος έγινε ένα απέραντο νεκροταφείο όπου οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι σε θάνατο διότι είναι «καθήμενοι εν χώρα και σκιά θανάτου…» (Ματθ. 4, 16).

Αν και ο άνθρωπος πρόδωσε, ο θεός όμως έμεινε πιστός στον άνθρωπο, δεν έστριψε τα νώτα του. «Ου γαρ απεστράφης το πλάσμα σου εις τέλος, ο εποίησας Αγαθέ, ουδέ επελάθου έργου χειρών σου, αλλ’ επεσκέψω πολυτρόπως δια σπλάχνα ελέους σου». (Ευχή από τη Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου). Ένα καινούργιο θεϊκό έργο άρχισε · το έργο της απολύτρωσης και της σωτηρίας. Και ολοκληρώθηκε, το έργο αυτό, με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού, ο οποίος, για να επανορθώσει τον άνθρωπο στο «αρχαίο κάλλος» του και να επαναφέρει τη ζωή στο επίπεδο της κοινωνίας με το Δημιουργό της, έγινε Άνθρωπος. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση μας με όλα τα χαρακτηριστικά της: την πείνα, τη δίψα, τη λαχτάρα για αγάπη, για ζωή. Στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Χριστού αποκαλύφθηκε η αληθινή ζωή η οποία είχε αρχικά δοθεί στον άνθρωπο σαν πλήρης και τέλεια Ευχαριστία, σαν πλήρης και τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Ο Θεάνθρωπος Χριστός αρνήθηκε τον βασικό ανθρώπινο πειρασμό: να ζήσει «επ’ άρτω μόνο». Αποκάλυψε ότι ο Θεός και η Βασιλεία Του είναι ο πραγματικός άρτος, η πραγματική ζωή του ανθρώπου. Αυτή την τέλεια ευχαριστιακή Ζωή, τη γεμάτη από τον Θεό – και κατά συνέπεια θεία και αθάνατη ζωή – την έδωσε σε όλους τους πιστούς Του. Δηλαδή οι πιστοί στον θεό βρίσκουν σ’ Αυτόν το νόημα και το περιεχόμενο της ζωής τους. Ακριβώς αυτό είναι το βαθύτερο, το υπέροχο νόημα του Μυστικού Δείπνου.

Ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον Εαυτό Του σαν την αληθινή, την ουσιαστική τροφή του άνθρωπου, γιατί η ζωή του Χριστού είναι η αληθινή ζωή. Έτσι η κίνηση της Θείας Αγάπης που είχε αρχίσει στον Παράδεισο με την προσφορά του Θεού «από παντός ξύλου εν τω Παραδείσω βρώσει φάγη» (γιατί τροφή είναι η ζωή του ανθρώπου) φτάνει τώρα στην αποκορύφωση της με κείνο το θεϊκό «λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου…» (γιατί ο Θεός είναι η ζωή του ανθρώπου). Ο Μυστικός Δείπνος, λοιπόν, είναι η αποκατάσταση του Παραδείσου της τρυφής , αποκατάσταση της ζωής σαν Ευχαριστία και Κοινωνία.

Αλλά αυτή η ώρα της έσχατης Αγάπης είναι επίσης και η ώρα της έσχατης προδοσίας. Ο Ιούδας εγκαταλείπει το φως που πλημμύριζε το «Μέγα Ανώγαιον» και μπαίνει στο σκοτάδι. «Λαβών ουν το ψωμίον εκείνος ευθέως εξήλθεν · ην δε νυξ» (Ιω. 13, 30). Γιατί έφυγε; Διότι αγαπούσε , απαντάει το Ευαγγέλιο. Και αυτή η μοιραία (θανατηφόρα) αγάπη τονίζεται επαναληπτικά στους ύμνους της Μεγάλης Πέμπτης. «Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ιούδα · νοσών γαρ φιλαργυρίαν, εκέρδησας μισανθρωπίαν · ει γαρ πλούτον ηγάπας, τι τω περί πτώχειας διδάσκοντι εφοίτας; ει δε και εφίλεις, ίνα τι επώλεις τον ατίμητον;…». Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι αντικείμενο της αγάπης του Ιούδα ήταν ο «χρυσός». Ο χρυσός , το χρήμα εδώ αντιπροσωπεύει όλες τις διεστραμμένες και καταστρεπτικές αγάπες που οδηγούν τον άνθρωπο στην άρνηση του Θεού. Είναι, στην πραγματικότητα αγάπη κλεμένη από τον Θεό και ακριβώς γι’ αυτό ο Ιούδας είναι ο κλέφτης. Και όταν κάποιος δεν αγαπάει τον Θεό και γενικά η αγάπη του δεν προέρχεται από τον Θεό, ακόμα και τότε ο άνθρωπος αγαπάει και επιθυμεί – γιατί είναι δημιουργημένος ν’ αγαπάει και η αγάπη είναι η φύση του – αλλά ένα σκοτεινό και αυτοκαταστροφικό πάθος τον οδηγεί στο θάνατο.

Κάθε χρόνο καθώς γιορτάζουμε τη μεγάλη αυτή ημέρα της Αγίας Πέμπτης και βυθιζόμαστε στο ατέρμονο φως της και στα απύθμενα βάθη των νοημάτων της ημέρας αυτής, η ίδια αποφασιστική ερώτηση απευθύνεται στον καθένα από μας: εγώ ανταποκρίνομαι στην αγάπη του Θεού και την αποδέχομαι σαν ζωή μου, ή ακολουθώ τον Ιούδα μέσα στο σκοτάδι της νύχτας του;

Οι ακολουθίες της Μεγάλης Πέμπτης περιλαμβάνουν τον Όρθρο, τον Εσπερινό και ακολουθεί η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Παλαιά στους Καθεδρικούς Ναούς τελούσαν την ειδική ακολουθία του «Νιπτήρος» μετά τη Θεία Λειτουργία. Σήμερα αυτό γίνεται σε ελάχιστα μοναστήρια. Ενώ ο Διάκονος διαβάζει το Ευαγγέλιο, ο Επίσκοπος (ή ο Ηγούμενος) πλένει τα πόδια δώδεκα ιερέων (ή μοναχών), γεγονός που θυμίζει ότι η αγάπη του Χριστού είναι το θεμέλιο της ζωής της Εκκλησίας και χαρακτηρίζει όλες τις σχέσεις μέσα στην Εκκλησία. Επίσης στις πρώτες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες συνηθιζόταν παλαιά να γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη η ακολουθία του Αγίου Μύρου το οποίο χρησιμοποιείται στο μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Σήμερα όμως το Άγιο Μύρο ετοιμάζεται μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως σε ειδική ακολουθία τη Μεγάλη Πέμπτη. Στην ακολουθία αυτή παίρνουν μέρος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, o ι Μητροπολίτες και όλος ο κλήρος του Αγίου Θρόνου. Με το Άγιο Χρίσμα που παίρνουμε μετά τη βάπτιση μας δεχόμαστε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι η καινούργια αγάπη, που φέρνει ο Χριστός στη γη, μας σφραγίζει την ημέρα που, σαν νέα μέλη, μπαίνουμε στην Εκκλησία.

Στον Όρθρο τα τροπάρια τονίζουν το θέμα της ημέρας που είναι η αντίθεση ανάμεσα στην αγάπη του Χριστού και στην «ακόρεστη ψυχή» του Ιούδα. Ένα από τα πολλά τροπάρια μας λέει:
«Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί, εν τω νιπτήρι του Δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας ο δυσσεβής φιλαργυρίας νοσήσας εσκοτίζετο · και ανόμοις κριταίς σε τον δίκαιον Κριτήν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων εραστά, τον δια ταύτα αγχόνη χρησάμενον · φεύγε ακόρεστον ψυχήν, την Διδασκάλω τοιαύτα τολμήσασαν. Ο περί πάντας αγαθός, Κύριε, δόξα σοι»

Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα (Λουκά 22, 1-39) είναι η εξιστόρηση των γεγονότων που έγιναν σε κείνο το «ανώγαιον μέγα εστρωμένον». Ακολουθεί ο ωραιότατος κανόνας – γεμάτος με θεολογικά νοήματα – ποίημα Κοσμά Μονάχου: «Τμηθείση τμάται, πόντος ερυθρός…». Αυτός μας δίνει την ώθηση για αυτοσυγκέντρωση και σκέψη πάνω στο εσχατολογικό νόημα του Μυστικού Δείπνου. Ο τελευταίος Ειρμός της 9ης Ωδής μας καλεί να πάρουμε μέρος στο αθάνατο τραπέζι που με δεσποτική φιλοξενία μας παρέχει ο Κύριος:

«Ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης, εν υπερώω τόπω, ταις υψηλαίς φρεσί, πιστοί, δεύτε απολαύσωμεν, επαναβεβηκότα Λόγον, εκ του Λόγου μαθόντες, ον μεγαλύνομεν»

Στον Εσπερινό μετά το «Κύριε, εκέκραξα προς σε…» στα ιδιόμελα των Αίνων που ακολουθούν τονίζεται η φοβερή πνευματική παρακμή του Ιούδα: Η προδοσία. Αντιπροσωπευτικό είναι το εξής στιχηρό:

«Ιούδας ο δούλος και δόλιος, ο μαθητής και επίβουλος, ο φίλος και διάβολος, εκ των έργων απεφάνθη. Ηκολούθει γαρ τω Διδασκάλω, και καθ’ εαυτόν εμελέτα την προδοσίαν · έλεγεν εν εαυτώ · Παραδώσω τούτον, και κερδήσω τα συναχθέντα χρήματα · Επεζήτει δε και το μύρον πραθήναι, και τον Ιησούν δόλω κρατηθήναι · Απέδωκεν ασπασμόν, παρέδωκε τον Χριστόν και ως πρόβατον επί σφαγήν, ούτως ηκολούθει, ο μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος»

Μετά την Είσοδο του ιερού Ευαγγελίου διαβάζονται τρία αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη:

1) Έξοδος 19, 10-19. Ο Θεός «εν γνόφω» κατέρχεται στο όρος Σινά και ο Μωυσής με το λαό εξέρχεται σε συνάντησή Του. Αυτό προεικονίζει την έλευση του Χριστού στον κόσμο και μάλιστα στην Ευχαριστιακή συνάντηση.

2) Ιώβ 38, 1-23, 42, 1-5. Ο Θεός συνομιλεί με τον Ιώβ, και ο Ιώβ άπαντα: «… τις δε αναγγέλλει μοι α ουκ ήδειν, μεγάλα και θαυμαστά, α ουκ επιστάμην;» Και αυτά τα «μεγάλα και θαυμαστά» εκπληρώνονται τώρα σε τούτο το υπέρλαμπρο «Ανώγαιον» με τα ύψιστα Δώρα: το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.

3) Ησαΐας 50, 4-11. Οι προφητείες για τα Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Τον νώτον μου έδωκα εις μάστιγας, τας δε σιαγόνας μου εις ραπίσματα, το δε πρόσωπον μου ουκ απέστρεψα από αισχύνης εμπτυσμάτων…»

Στον Απόστολο διαβάζεται από την Α’ προς Κορινθίους Επιστολή (11, 23-32) η περιγραφή του Μυστικού Δείπνου και το νόημα της Θείας Κοινωνίας όπως τα δίνει ο Απόστολος Παύλος.

Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακολουθεί, είναι το μεγαλύτερο σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, και είναι κομμάτια και από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Αναφέρει όλη την ιστορία του Μυστικού Δείπνου, της προδοσίας του Ιούδα, και της σύλληψης του Ιησού Χριστού στον κήπο της Γεσθημανής.

Ακολουθεί η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπου αντί του Χερουβικού Ύμνου και του Κοινωνικού ψάλλεται ο ύμνος που λέμε πάντα πριν από τη Θεία Κοινωνία:

«Του Δείπνου σου του μυστικού σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε · ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας. Αλλ’ ως ο ληστής ομολογώ σοι · Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου»

Πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Σμέμαν, Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, Σύντομη λειτουργική εξήγηση των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας. Εκδ. Ακρίτας 1990.

Ένα ποίημα για την Μητέρα

Μάνα, ω άγγελε μου,
Ω αιώνια μου αγάπη,
Μακάρι τα χέρια σου να παραμένουν η κούνια μου για πάντα,
Και για πάντα να παραμένω το μωρό σου.

Μάνα, ω άγγελε μου,
Ω αιώνια μου αγάπη,
Μακάρι τα χέρια σου να παραμένουν η κούνια μου για πάντα,
Και για πάντα να παραμένω το μωρό σου.

Άλλος ένας μήνας έρχεται κοντά μου,
Μια ακόμη άνοιξη πιέζει για να πλησιάσει,
Ω μάνα, εσύ είσαι τα λουλούδια
Στων οποίων τα αρώματα θα πνιγώ …

Και όταν προφέρω τα λόγια ” μάνα μου”
εκστασιάζομαι και γεμίζω με ευτυχία …

Μάνα, ω χτύπος της καρδιά μου,
Ω κραυγή μου όταν πονάω,
Τα φιλιά μου, και το πάθος μου,
Όταν ο έρωτας με καίει.

Τα μάτια σου .. Ω τι είναι τα μάτια σου;
Τα λαμπρότερα αστέρια,
που κοσμούν πάνω τα ουράνια,
Μάνα, ω άγγελε μου,
Ω αιώνια μου αγάπη …
Του Λιβάνιου ποιητή Σαΐντ Ακλ
Μετάφραση Noctoc

Ένα Γλαστράκι για τη γιορτή της μητέρας

Άλλη μια όμορφη κατασκευή για να κάνουμε δώρο στην μανούλα είναι ένα πρωτότυπο γλαστράκι, που μπορεί να διακοσμήσει το γραφείο της! Πάμε μαζί να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε και βήμα βήμα να το φτιάξουμε παρέα. Χρόνια πολλά Μανούλα!

Άλλη μια όμορφη κατασκευή για να κάνουμε δώρο στην μανούλα είναι ένα πρωτότυπο γλαστράκι, που μπορεί να διακοσμήσει το γραφείο της! Πάμε μαζί να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε και βήμα βήμα να το φτιάξουμε παρέα. Χρόνια πολλά Μανούλα!

Για τη γιορτή της μαμάς, γλαστράκι με λουλουδάκι από χαρτόνι!

Τι θα χρειαστείτε:
ποτηράκι πλαστικό
γύψο ή στόκο και λίγο νερό
χαρτόνι για το λουλούδι
ένα πράσινο καλαμάκι για το κοτσάνι
χρυσόσκονη
γκοφρέ χαρτί (για να καλύψουμε το ποτήρι και να στολίσουμε με φιόγκο)
πλαστελίνη πράσινη ή πράσινο βελουτέ χαρτί για την πρασινάδα της γλάστρας
συρραπτικό
Τα παιδάκια μου έκοψαν μόνα τους το λουλούδι που τους είχα σχεδιάσει.
Στο κέντρο, για να φτιάξουμε την γύρη του λουλουδιού, έβαλα ατλακόλ και πασπαλίσαμε με την χρυσόσκονη.
Τινάξαμε για να φύγει η πολλή ποσότητα και κάναμε το ίδιο και από την πίσω πλευρά του λουλουδιού.
Συρράψαμε το λουλούδι πάνω στο καλαμάκι.
Έβαλα στο πλαστικό ποτηράκι λίγο στόκο και πρόσθεσα νεράκι.
Άφησα λίγο να στερεοποιηθεί και τοποθέτησα το καλαμάκι και άφησα να στεγνώσει μία μέρα, ώστε να γίνει πέτρα.
Κάλυψα το ποτηράκι με κίτρινο και πορτοκαλί γκοφρέ χαρτί και σύρραψα σε ένα σημείο για να μείνει σταθερό.
Με φούξια γκοφρέ χαρτί έφτιαξα ένα φιογκάκι.
Γέμισα το ποτηράκι με πράσινη πλαστελίνη ή πράσινο βελουτέ χαρτί. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πράσινο γκοφρέ χαρτί για την πρασινάδα.
Το γλαστράκι για τη γιορτή της μαμάς είναι έτοιμο!
www.astropeleki.wordpress.com

Κερδίστε το… Μυστικό της Βασιλοπούλας από τις εκδόσεις Τετράγωνο!

Το Infokids.gr σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τετράγωνο σάς κάνουν δώρο το βιβλίο “Το Μυστικό της Βασιλοπούλας” της Φωτεινής Βασιλείου.

Το Infokids.gr σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τετράγωνο σάς κάνουν δώρο το βιβλίο “Το Μυστικό της Βασιλοπούλας” της Φωτεινής Βασιλείου.

Πώς θα συμμετάσχετε στο διαγωνισμό
Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και εύκολη.
Συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία (Όνομα, Επώνυμο και email).
Με αυτό και μόνο παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την Σάββατο 15 Μαϊου.
Από κει και έπειτα, ένας από εσάς θα επιλέξει τους 3 τυχερούς.

—————————————————————————————————————————————————-

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

  • Το Infokids.gr σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τετράγωνο διοργανώνει διαγωνισμό εκ του οποίου 3 νικητές θα κερδίσουν από ένα βιβλίο των εκδόσεων Τετράγωνο με τίτλο “Το Μυστικό της Βασιλοπούλας” της Φωτεινής Βασιλείου, με δεκτές συμμετοχές απ’ την Παρασκευή 7 Μαϊου έως και το Σάββατο 15 Μαϊου (12:00μ.).
  • Με τη λήξη του διαγωνισμού γίνεται η «κλήρωση» κατά την οποία ένας από εσάς (ο πρώτος που θα στείλει το σχόλιό του με 3 αριθμούς της επιλογής του) θα επιλέξει τους τρεις τυχερούς. Φυσικά, δεν αποκλείει τον εαυτό του από τη διαδικασία.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών, πλην των ιδιοκτητών και των εργαζομένων στο InfoKids.gr καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους Α’ βαθμού, αποστέλλοντας τη συμμετοχή του μέσω της αντίστοιχης φόρμας συμμετοχής.
  • Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τα πλήρη και ακριβή τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail).
  • Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μόνο μια φορά στο διαγωνισμό. Περισσότερες υποβολές συμμετοχής με το ίδιο όνομα ή/και το ίδιο e-mail δε θα ληφθούν υπόψη και ο διαγωνιζόμενος αυτόματα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
  • Για την παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω e-mail (θα λάβουν ενημέρωση στα e-mail που έχουν δώσει) εντός 24 ωρών από τη λήξη του διαγωνισμού. Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι νικητές δεν θέλουν ή δε μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους τότε θα ενημερωθούν οι αναπληρωματικοί. Προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων του νικητή και η αναφορά του ότι έχει συμμετάσχει και κερδίσει στο διαγωνισμό του InfoKids.gr .
  • Η παραλαβή του δώρου θα γίνεται με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας.
  • Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. Το InfoKids.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό.
  • Διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή των δώρων θα πρέπει να γίνεται εντός ενός μήνα απ’ τη δημοσίευση των νικητών.

Η κλήρωση του διαγωνισμού ξεκινά με τη δική σας βοήθεια… για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Η διαδικασία εξακολουθεί να είναι απλή και… διασκεδαστική.
Επομένως, προσέξτε και έχετε γρήγορα αντανακλαστικά: Ο πρώτος από εσάς που θα γράψει κάτω από το άρθρο του διαγωνισμού ένα σχόλιο με 3 αριθμούς από το 1 ως το 70 (όσες και οι συμμετοχές) θα έχει επιλέξει στην ουσία και τους νικητές.
Φυσικά δεν αποκλείει τον εαυτό του από τη διαδικασία της κλήρωσης, εφόσον έχει λάβει μέρος.
Έτοιμοι… φύγαμε!
Και καλή επιτυχία!

Η Δάφνη και η Λυδία λατρεύουν τα μπριζολάκια!

-Μμμμ, τα μπριζολάκια μας είναι το κάτι άλλο Λυδία μου, η μανούλα μου βάζει και ένα κλαδάκι με λουλουδάκια τώρα που είναι και Άνοιξη! – Εμένα βάζει φασκόμηλο, και μοσχοβολά το σπίτι μας Δαφνούλα!

 Η Δάφνη και η Λυδία είναι φίλες από μωρά. Τώρα είναι στο νηπιαγωγείο και από Σεπτέμβη θα είναι πρωτάκια. Αυτή η φιλία ήταν η αφορμή να γεννηθεί και μια ακόμη φιλία, αυτή των μαμάδων τους. Έτσι οι τέσσερίς τους περνάνε πολύ ωραία, πάνε βόλτες στο πάρκο, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, φαίνεται να μοιάζουν αρκετά. Έχουν σχεδόν τα ίδια γούστα στη μουσική, στα χρώματα, στα ρούχα και στις γεύσεις. Για παράδειγμα, λατρεύουν τα μπριζολάκια… -Μμμμ, τα μπριζολάκια μας είναι το κάτι άλλο, Λυδία μου, η μανούλα μου βάζει και ένα κλαδάκι με λουλουδάκια τώρα που είναι και Άνοιξη! – Εμένα βάζει φασκόμηλο, και μοσχοβολά το σπίτι μας, Δαφνούλα!

Συστατικά
2 μεγάλες χοιρινές μπριζόλες
3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
2-3 φρέσκα σκόρδα ψιλοκομμένα
μερικά φύλλα φρέσκου φασκόμηλου και ένα κλαδάκι με λουλούδια
δυο κουταλιές βούτυρο
3-4 κουταλιές λάδι
χυμό ενός λεμονιού
αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Βάζετε σε μεγάλο τηγάνι το λάδι, το βούτυρο, τις μπριζόλες μαζί με το κρεμμυδάκι, το σκόρδο και τα φύλλα του φασκόμηλου.
Τα σοτάρετε και έπειτα ρίχνετε το χυμό του λεμονιού.
Ρίχνουμε το αλατοπίπερο και το κλαδάκι του φασκόμηλου και αρκετό ζεστό νερό.
Αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να μείνει με τη σάλτσα του.
Σερβίρετε ζεστό, με πατατούλες που αν θέλετε τις έχετε βάλει και αυτές απο την αρχή μαζί με το κρέας. Ή τις προσθέτετε στο τέλος μαζί με το νεράκι.
Επίσης, με ρύζι ή απλά πατάτες τηγανητές.

Βιολογικά παγωτά KAYAK

Βανίλια, Σοκολάτα και Φράουλα: η Kayak λανσάρει σε υπέροχες συσκευασίες τα 3 βιολογικά παγωτά με αληθινές γεύσεις και αρώματα για να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για ένα ισορροπημένο και ποιοτικό τρόπο διατροφής.

Βανίλια, Σοκολάτα και Φράουλα: η Kayak λανσάρει σε υπέροχες συσκευασίες τα 3 βιολογικά παγωτά με αληθινές γεύσεις και αρώματα για να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για ένα ισορροπημένο και ποιοτικό τρόπο διατροφής.

Η Kayak είναι η πρώτη εταιρία που δημιούργησε βιολογικό παγωτό φτιαγμένο από 100% αγνά υλικά από βιολογικές πρώτες ύλες.

Τα βιολογικά παγωτά Kayak έχουν τη φρεσκάδα και την υπέροχη γεύση των φυσικών συστατικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους.

Πλούσια κρέμα βανίλιας Μαδαγασκάρης συνθέτει το υπέροχο βιολογικό παγωτό βανίλια της Kayak με το πιο ευγενικό άρωμα και τα πιο διαλεχτά φυσικά υλικά. Το βιολογικό παγωτό σοκολάτα διακρίνεται για τη δυνατή, αυθεντική γεύση κακάο με κομμάτια σοκολάτας που απογειώνουν τις αισθήσεις ενώ το βιολογικό παγωτό φράουλα ξεχωρίζει από το φυσικό άρωμα και την πραγματική φρέσκιας φράουλας. Τα απόλυτα well being παγωτά που θα λατρέψετε!

Τα βιολογικά παγωτά Kayak δεν έχουν καμία προσθήκη συντηρητικών ή χημικών συστατικών και πιστοποιούνται από τη ΒΙΟ Ελλάς.

Τα βιολογικά προϊόντα που φέρουν το σήμα του Ινστιτούτου ΒΙΟ Ελλάς είναι ένα απόσταγμα πολλαπλών και αυστηρών φίλτρων ελέγχου, και ως τέτοια αποτελούν είδη διατροφής με υψηλότατο δείκτη ποιότητας και ασφάλειας.

Τα παγωτά Kayak θα τα βρείτε στη νέα boutique της Kayak στη Κηφισιά, Κασσαβέτη 10 και Κυριαζή 40, σε επιλεγμένα σημεία (Φίλιον – Κολωνάκι, Degustation- Πλατεία Κολωνακίου), σε επιλεγμένα εστιατόρια και cafes, σε επιλεγμένα ΑΒ.Βασιλόπουλος, αλλά ακόμα και στο κατάστημα Kayak στη Μυκόνου, Θέση Ματογιάννη, Μαλαματένια.

Δωρεά ωαρίων, σπέρματος ή εμβρύων

Σε μερικές γυναίκες υπάρχει αδυναμία παραγωγής ωαρίων που συνήθως οφείλεται σε συγγενή έλλειψη των ωοθηκών, σε χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών, σε πρώιμη ή σε φυσική εμμηνόπαυση. Αυτές οι γυναίκες για να αποκτήσουν παιδί μπορούν να προσφύγουν στην δωρεά

Σε μερικές γυναίκες υπάρχει αδυναμία παραγωγής ωαρίων που συνήθως οφείλεται σε συγγενή έλλειψη των ωοθηκών, σε χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών, σε πρώιμη ή σε φυσική εμμηνόπαυση. Αυτές οι γυναίκες για να αποκτήσουν παιδί μπορούν να προσφύγουν στην δωρεά ωαρίων τα οποία θα γονιμοποιηθούν με σπέρμα του συζύγου τους και τα έμβρυα θα τοποθετηθούν στην μήτρα τους η οποία θα έχει προετοιμασθεί με ειδικά φάρμακα.
Στην περίπτωση που ένας άνδρας δεν έχει σπερματοζωάρια και δεν υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθεί με τις διάφορες ειδικές τεχνικές μπορούμε να προτείνουμε την δωρεά σπέρματος κρυοσυντηρημένου από ειδικά οργανωμένες τράπεζες σπέρματος.
Επίσης αν δεν έχουμε παραγωγή ούτε ωαρίων ούτε σπερματοζωαρίων μπορούμε να προτείνουμε την χρησιμοποίηση ωαρίων και σπερματοζωαρίων από δότριες και δότες
Φυσικά τα δύο μέρη (δότες, δότριες αλλά και λήπτριες) καλύπτονται από το ιατρικό απόρρητο σχετικά με την διαδικασία αλλά και την ανωνυμία και άγνοια της προελεύσεως και της διαθέσεως. Ετσι εξασφαλίζουμε ότι οι δότες δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο παιδί που θα γεννηθεί όπως και οι λήπτρια στους δότες.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως εκτός από τα τεχνικά και τα προβλήματα υποδομής η διαδικασία είναι σύμφυτη με ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα. Είναι συνεπώς απαραίτητη η αναλυτική επεξήγηση των κανόνων στους δότες σπέρματος και τις δότριες ωαρίων αλλά και στο ζευγάρι των ληπτών ώστε να υπογράψουν την συγκατάθεσή τους σε χωριστά για κάθε περίπτωση ειδικά έντυπα. Σε αυτό τον τομέα η μονάδα μας ακολουθεί τους κανόνες της ηθικής και δεοντολογίας όπως έχουν καθορισθεί από την ESHRE (Ευρωπαϊκή εταιρεία ανθρώπινης αναπαραγωγής και εμβρυολογίας).

Εκστρατεία-Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2010!

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, συνεπές στο ετήσιο ραντεβού του, συντονίζει την 15η πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών παράκτιων και άλλων φυσικών περιοχών, «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2010» που θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 31 Μαΐου 2010…

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, συνεπές στο ετήσιο ραντεβού του, συντονίζει την 15η πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών παράκτιων και άλλων φυσικών περιοχών, «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2010» που θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 31 Μαΐου 2010. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν το 2010 ως «Έτος Βιοποικιλότητας», και στο πλαίσιο αυτό η εκστρατεία εστιάζει φέτος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είδη και οικοσυστήματα, εξαιτίας της απόρριψης σκουπιδιών. Επίσης, και αυτή τη χρονιά συνεργαζόμαστε με την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που θα πραγματοποιήσει λήψη εικόνων από «χωματερές» στο βυθό, με τη χρήση Κατευθυνόμενου Υποβρύχιου Οχήματος (R.O.V.). Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον -Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP MAP), και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας AMSTEL ECO.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΕΡΤ (ΕΡΤ Online, ΕΡΑ Δίκτυο, ΚΟΣΜΟΣ 93,6FM, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ), η εφημερίδα REAL NEWS με το ένθετο REAL PLANET, και το ραδιόφωνο REAL FM. Υποστηρικτές της εκστρατείας για τη μεταφορά και παροχή του υλικού είναι η ΤΝΤ και η ALASKA Γίγας. Το Δίκτυο καλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς, δήμους, περιβαλλοντικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις και εθελοντές κάθε ηλικίας να πάρουν μέρος στη λύση του προβλήματος και να δηλώσουν με τον δικό τους έμπρακτο τρόπο τη βούλησή τους για καθαρότερες θάλασσες και ακτές. Στη διάρκεια της περσινής εκστρατείας η συμμετοχή των εθελοντών δεν είχε προηγούμενο μόνο κατά τη διάρκεια του Μαΐου συμμετείχαν περισσότεροι από 17.500 εθελοντές, οι οποίοι καθάρισαν 279 φυσικές περιοχές (ακτές, βυθούς, όχθες ποταμών/λιμών, πάρκα, άλση κ.α.) σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι καθαρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι και το φθινόπωρο! Με βάση τα στοιχεία του Δικτύου, στην εκστρατεία συμμετείχαν 256 φορείς σε 36 νομούς της Ελλάδας, από τους οποίους 116 ήταν Σχολεία, 56 Σύλλογοι (καταδυτικοί, αλιευτικοί, ιστιοπλοϊκοί κ.α.), 35 Δήμοι, 19 Επιχειρήσεις, 5 Πρωτοβουλίες Πολιτών – ΜΚΟ και 21 μεμονωμένοι φορείς. Φέτος επιδιώκει να συντονιστούν με την προσπάθειά του Δικτύο ακόμα περισσότεροι εθελοντές για το συμβολικό και εθελοντικό καθαρισμό ακόμη περισσότερων φυσικών περιοχών!

Πηγή: Ecocity

Πνεύμονας Πρασίνου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου ανοίγει για το κοινό ο κήπος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Από τις 10 π.μ. η μεγάλη έκταση πρασίνου με την ποικίλη βλάστηση που σχεδιάστηκε δίπλα στο Μέγαρο, θα ανοίξει για πρώτη φορά και φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους…

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου ανοίγει για το κοινό ο κήπος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Από τις 10 π.μ. η μεγάλη έκταση πρασίνου με την ποικίλη βλάστηση που σχεδιάστηκε δίπλα στο Μέγαρο, θα ανοίξει για πρώτη φoρά και φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Με τη μεγάλη έκταση πρασίνου, τα αειθαλή δέντρα και τα πολύχρωμα λουλούδια του, ο κήπος θα προσφέρει έναν τόπο ηρεμίας και χαλάρωσης στους επισκέπτες του.

Από το χώρο δεν θα λείπουν, βέβαια, και οι καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα διοργανώνει το Μέγαρο Μουσικής.

Με τη συναυλία του διάσημου αρχιμουσικού Ρικάρντο Μούτι με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης στις 22 Ιουνίου, ο κήπος θα πραγματοποιήσει το πρώτο του μεγάλο πολιτιστικό δρώμενο, καλώντας όσους επισκέπτες το επιθυμούν να απολαύσουν από τη γιγαντοοθόνη που θα στηθεί στον κήπο, τη μοναδική αυτή συναυλία. Το κοινό θα μπορεί να ακούσει δωρεάν μελωδίες Μότσαρτ, Σούμπερτ, Τσαϊκόφσκι από τη φημισμένη ορχήστρα, καθισμένο στο χορτάρι κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

Η πρώτη μουσική νότα στον κήπου του Μεγάρου θα ακουστεί όμως από την μπάντα του Δήμου Αθηναίων στις 5 και στις 19 Ιουνίου.

Απόλαυση και για τα παιδιά

Τον κήπο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τα παιδιά μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις που ετοιμάζει το Μέγαρο. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι Έφη Αβέρωφ-Μιχαηλίδου και Λήδα Μασούρα οργανώνουν ένα δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα είναι σε πρώτη φάση πειραματικό και θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο πρωί από τον προσεχή Οκτώβριο.

Το πρώτο και κύριο μέρος του προγράμματος θα καλεί τα παιδιά, με οδηγό ένα χάρτη του κήπου ειδικά φτιαγμένο γι’ αυτά, να παίξουν το «κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού», ενώ το δεύτερο κομμάτι θα πραγματοποιείται στο χώρο του Μεγάρου, όπου σ’ έναν φιλόξενο χώρο, θα μπορούν να ανακεφαλαιώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισαν στον κήπο, να ζωγραφίσουν, να φτιάξουν κολλάζ και γραφικές παρτιτούρες, να συνθέσουν, να αυτοσχεδιάσουν στα όργανα ακόμα και να ηχογραφήσουν.

Πληροφορίες: Ο κήπος θα είναι ανοιχτός καθημερινά, από τις 10 το πρωί έως τη δύση του ηλίου και η είσοδος των επισκεπτών θα γίνεται από τη Βασιλίσσης Σοφίας και την οδό Κόκκαλη.
Πηγή: Econews

Γλυκά Ανοιξιάτικα Απογεύματα με Pavlova… από τη Νίκη με αγάπη!

 Αυτή η καταπληκτική συνταγή μάς ήρθε ένα ωραίο απόγευμα από την αναγνώστρια και φίλη μας Νίκη Ντούκα, και μας έβαλε σε πειρασμό. Την επόμενη μέρα, αφού αγόρασα όλα τα συστατικά, δοκίμασα για πρώτη φορά να φτιάξω αυτό το γλυκάκι, το αποτέλεσμα ήταν μαγικό! Πάβλοβα με φραουλίτσες, ένα ελαφρύ και ωραιότατο γλυκάκι. Μπράβο Νίκη, σε ευχαριστούμε για την πρότασή σου!

Συστατικά

Για την μαρέγκα
4 ασπράδια
120 γρ. ζάχαρη
120 γρ. ζάχαρη άχνη κοσκινισμένη

Για τη γέμιση
250 γρ. κρέμα γάλακτος
ξύσμα λεμονιού

Για την sauce
400 γρ. φράουλες (προτιμήστε βιολογικές, έχουν περισσότερη γεύση και καθόλου ορμόνες)
40 γρ. Ζάχαρη

Εκτέλεση

Για να φτιάξω τις μαρέγκες, χτυπάω στη μεσαία ταχύτητα του μίξερ τα ασπράδια με την κρυσταλλική ζάχαρη, και όταν σφίξει η μαρέγκα, τότε ρίχνω την άχνη σιγά-σιγά σαν βροχή και ανακατεύω απαλά.
Με ένα κουτάλι σούπας φτιάχνω πάνω σε λαδόκολλα κυκλικά σχήματα διαμέτρου 10 εκατοστών και πάχους 4 εκατοστών περίπου.
Αφαιρώ από το κέντρο του κύκλου μερικές κουταλιές και τις τοποθετώ στην περιφέρειά του έτσι ώστε να σχηματιστεί “φωλιά”.
Ψήνω για 60-90 λεπτά στους 90-100C θερμό αέρα σε προθερμασμένο φούρνο.
Φτιάχνω τη γέμιση, χτυπώντας την κρέμα γάλακτος σε σαντιγύ και προσθέτω το ξύσμα ανακατεύοντας με κουτάλι.
Τέλος, φτιάχνω τη sauce πολτοποιώντας στο multi τις φράουλες μαζί με την ζάχαρη.
Συναρμολογώ το γλυκό μου τοποθετώντας στο κέντρο της κάθε ψημένης μαρέγκας σαντιγύ, στολίζω με κομμένες στην μέση φράουλες και περιχύνω με την sauce.