Αυτά είναι τα καλλυντικά που ανακαλούνται – Έχουν υψηλή ποσότητα υδραργύρου

Για την ανάκληση επικίνδυνων καλλυντικών και βαφής μαλλιών από την αγορά λόγω επικινδυνότητας ενημερωθήκαμε μέσω των Κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρέχουσα εβδομάδα για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτά είναι τα καλλυντικά που ανακαλούνται

Κρέμα Λεύκανσης

Ονομασία: Golden Pearl Beauty Cream

Αριθμός παρτίδας: ΕΞΑΓ.31/09/2021, MFD 07/2019

Χημικός κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει υδράργυρο (μετρούμενη τιμή:16,8 g/kg).Ο υδράργυρος συσσωρεύεται στον οργανισμό και μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή και το έμβρυο. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα. Απαγόρευση εμπορίας του προϊόντος και τυχόν συνοδευτικά μέτρα

Χώρα καταγωγής: Πακιστάν

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Σουηδία

Κρέμα Λεύκανσης

Μάρκα: Chandni Whitening Cream

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο

γραμμωτός κώδικας: Άγνωστο

Αριθμός παρτίδας: ΕΞΑΓ.06/20

Χημικός κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει υδράργυρο (μετρούμενη τιμή:13,7 mg/kg).Ο υδράργυρος συσσωρεύεται στον οργανισμό και μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή και το έμβρυο. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.

Απαγόρευση εμπορίας του προϊόντος και τυχόν συνοδευτικά μέτρα

Χώρα καταγωγής: Πακιστάν

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Σουηδία

Κρέμα λεύκανσης

Μάρκα: Faiza Beauty Cream

Αριθμός παρτίδας: ΒΔΤ # 17LX10, EXP:05/02/22, ΣΟΙΠ:05/02/19

Εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης: ΆΓΝΩΣΤΟ

Χημικός κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει υδράργυρο (μετρούμενη τιμή:8,15 g./kg).Ο υδράργυρος συσσωρεύεται στον οργανισμό και μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή και το έμβρυο. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.

Χώρα καταγωγής: Πακιστάν

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Σουηδία

Κρέμα λεύκανσης

Ονομασία: Natural Face Beauty Cream

Αριθμός παρτίδας: Εξαγ.Ημερομηνία:Απρίλιος 2022,

Mfg.Ημερομηνία:Απρίλιος 2019

Χημικός κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει υδράργυρο (μετρούμενη τιμή:5,82 g./kg).Ο υδράργυρος συσσωρεύεται στον οργανισμό και μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή και το έμβρυο. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.

Χώρα καταγωγής: Πακιστάν

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Σουηδία

Κρέμα Λεύκανσης

Ονομασία: Aneeza Gold Beauty cream

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο

γραμμωτός κώδικας: 1143723500026

Αριθμός παρτίδας: B # 27645-56, EXP 03/21, MFB 03/19

Χημικός κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει υδράργυρο (μετρούμενη τιμή:21,3 g/kg).Ο υδράργυρος συσσωρεύεται στον οργανισμό και μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή και το έμβρυο.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.

 Απαγόρευση εμπορίας του προϊόντος και τυχόν συνοδευτικά μέτρα

Χώρα καταγωγής: Πακιστάν

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Σουηδία

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ και εδώ