Δ. Σύρου-Ερμούπολης: Ράμπες και τουαλέτες ΑμεΑ θα τοποθετηθούν στα σχολεία

Την ένταξη της Πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ανακοίνωσε ο Δήμος.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται σε 500,00€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500,00€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής.

Σε αυτά τα σχολεία θα κατασκευαστούν ράμπες και WC για ΑμΕΑ

    • Δημοτικό σχολείο Ποσειδωνίας
    • , 3ο, 4ο και 5ο Δημοτικό σχολείο Ερμούπολης (εξυπηρετούνται και τα Νηπιαγωγεία που συστεγάζονται)
    • Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ερμούπολης
    • Λύκεια Ερμούπολης.

Όπως σημειώνει ο Δήμος, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένα σημαντικό βήμα στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των συνανθρώπων μας στους χώρους των σχολείων.