Δείτε γιατί δεν πρέπει να απουσιάζετε από την ενημέρωση των γονέων στο σχολείο

Εμπειρικά ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι η συνεργασία σχολείου-οικογένειας έχει θετικά αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών, στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και γενικότερα στην ποιότητα της εκπαίδευσής τους ( Μπίμπου & Στογιαννίδου, 2006).

Τα ευρήματα ερευνών για τα οφέλη της γονικής εμπλοκής είναι πολλαπλά:

  • Βελτίωση της επίδοσης των παιδιών και των στάσεων των μαθητών απέναντι στο σχολείο.
  • Μείωση της σχολική διαρροής και του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
  • Περιορισμός των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο και αύξηση των κινήτρων τους για μάθηση.

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy