ΔΙΩΝΗ: Το νέο πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων για τους μαθητές όλων των βαθμίδων – Όσα πρέπει να ξέρετε

Το  “Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Παιδιών και Εφήβων – ΔΙΩΝΗ που εκπονεί το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και αποσκοπεί στην έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και στις τάξεις: Α’ Δημοτικού, Δ’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου πήρε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και ξεκινούν οι προετοιμασίες για την έναρξη της υλοποίησής του.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής υγείας των μαθητών που εισάγεται για πρώτη φορά στα σχολεία όλης της χώρας βάσει του οποίου οι  παρεμβάσεις της προληπτικής εξέτασης των παιδιών και εφήβων μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου 2023 έως τη 15η Ιουνίου 2023.

Φορέας υλοποίησης είναι το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τις υγειονομικές περιφέρειες, τις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
τις δομές προσχολικής φροντίδας των ΟΤΑ (παιδικοί σταθμοί) και σχολικής μέριμνας καθώς και τις κατά τόπους σχολικές μονάδες.

ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ θα διεξάγΕται κάθε χρόνο

Όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση, το πρόγραμμα ΔΙΩΝΗ που θα εφαρμοστεί  για πρώτη φορά το τρέχον σχολικό έτος 2022‐23, θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με την ίδια διαδικασία. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η έγκαιρη ανίχνευση, η πρόληψη και η πρώιμη παρέμβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ανάπτυξης των παιδιών και εφήβων.

Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται η διαχρονική και ολοκληρωμένη φροντίδα των αναγκών υγείας των παιδιών και εφήβων, συμπεριλαμβάνοντας την τυχόν ενημέρωση και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας για προβλήματα υγείας και ανάπτυξης που ενδεχόμενα θα προκύψουν.

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν κλιμάκια/ομάδες ιατρών και επαγγελματιών υγείας που θα περιλαμβάνουν:

1. Παιδίατρο ή γενικό ιατρό
2. Επισκέπτη/ρια υγείας και νοσηλευτή/τρια

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1296/2014), για λόγους προσβασιμότητας και ειδικότερα όταν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους ιατροί όπως παιδίατρος ή γενικός ιατρός, σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.

Πριν την πραγματοποίηση της προληπτικής ιατρικής εξέτασης θα δίνεται ενημερωτική επιστολή στους γονείς /κηδεμόνες σχετικά με το «Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της υγείας των
παιδιών και εφήβων‐ ΔΙΩΝΗ». Οι γονείς που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στο Πρόγραμμα, θα το δηλώνουν στην Εκπαιδευτική Μονάδα, με τη συμπλήρωση σχετικού έγγραφου συγκατάθεσης .

Παρουσία γονέα η ιατρική εξέταση του μαθητή

Η προληπτική ιατρική εξέταση θα πραγματοποιείται παρουσία του γονέα/κηδεμόνα είτε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου με τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό (πιεσόμετρο με τις κατάλληλες περιχειρίδες ανά ηλικία, ζυγαριά, αναστημόμετρο, κλπ), είτε σε προσδιορισμένο ιατρείο της αρμόδιας Δημόσιας Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Δείτε αναλυτικό το πλαίσιο του Προγράμματος στο ακόλουθο αρχείο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (2)

Τι ισχύει εφεξής για τη συμπλήρωση του Ατομικού Βιβλαρίου Υγείας Μαθητή

Οι ηλικίες των παιδιών και εφήβων που θα εξετάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΩΝΗ είναι αυτές που συμπληρώνεται το Α.Δ.Υ.Μ. σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1296/ 2014) και αφορούν στο Νηπιαγωγείο και στις
τάξεις Α’ Δημοτικού, Δ’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) έχει καθιερωθεί ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ΄ Δημοτικού, στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου (συνεπώς συντάσσεται στο τέλος της προηγούμενης τάξης και στην αρχή της φοίτησης της αντίστοιχης τάξης). Αυτό σημαίνει ότι η εξέταση των παιδιών και εφήβων θα γίνεται:

στις περιόδους λήξης παρακολούθησης των παιδικών σταθμών (για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής σε Νηπιαγωγείο),

λήξης του Νηπιαγωγείου (για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στη Α΄ Δημοτικού),

λήξης της Γ΄ Δημοτικού (για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στη Δ΄ Δημοτικού), λήξης της Στ΄ Δημοτικού (για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στη Α΄ Γυμνασίου) και

λήξης της Γ΄ Γυμνασίου (για Α.Δ.Υ.Μ. εγγραφής στη Α΄ Λυκείου).

Τι ισχύει για την ιατρική εξέταση κάθε μαθητή

Για κάθε παιδί και έφηβο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα συμπληρώνεται το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (Φ.Ι.Ε.), ως προαπαιτούμενο του Α.Δ.Υ.Μ., που θα φυλάσσεται στο αρχείο της αρμόδιας Δημόσιας Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αφού ολοκληρωθεί η κλινική εξέταση των παιδιών και εφήβων, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα θα συντάσσεται ένα Έντυπο Συγκεντρωτικής  Καταγραφής Δεδομένων στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία που είναι απαραίτητα για την
αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα του Προγράμματος.

Εφόσον κριθεί από τον ιατρό ότι χρειάζεται παραπομπή σε άλλη ειδικότητα/υποειδικότητα, θα συμπληρώνεται ένα αντίστοιχο Έντυπο Παραπομπής που θα δίνεται στην οικογένεια  βάσει του οποίου θα προγραμματίζεται η σχετική εξέταση.

Για το σύνολο των παιδιών και εφήβων που θα χρειαστούν εκτίμηση από άλλες ειδικότητες ιατρών και συγκεκριμένα από Οφθαλμίατρο, Οδοντίατρο, Καρδιολόγο και Ορθοπεδικό, θα προγραμματιστεί η εξέτασή τους στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους του Προγράμματος, από αντίστοιχα κλιμάκια /ομάδες ιατρών, που θα προέρχονται από κεντρικές Μονάδες Υγείας της Π.Φ.Υ. ή Νοσοκομεία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και τη διενέργεια των παρεμβάσεων, θα
καταγράφονται τα σχετικά δεδομένα στον εκάστοτε τύπο Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού όπως και στην ηλεκτρονική μορφή του νέου Β.Υ.Π.

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις εγκυκλίους πατώντας εδώ

Διαβάστε επίσης:

Δασκαλάκης εναντίον Πισπιρίγκου: “Κίνητρό της ήταν η διεκδίκηση και μετά η εκδίκηση” – Οι ερωτήσεις Κούγια για να τον “στριμώξει” (video)

Πατήσια: Μάνα και γιος άρπαξαν και βίασαν 12χρονη – Ο εφιάλτης που έζησε η ανήλικη

ΕΟΦ: Καμπανάκι για την επανεξέταση γνωστών φαρμάκων για τη γρίπη – Κίνδυνος συνδρόμου αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας