Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας: Εθελοντικό πρόγραμμα αντικατάστασης παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία KIDSCOM AE., Γενικός Εισαγωγέας και διανοµέας των παιδικών ειδών Recaro στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί εθελοντικό πρόγραµµα αντικατάστασης παιδικού καθίσµατος αυτοκινήτου Recaro µοντέλο Zero.1, τύπος ΕU(I-SIZE).

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε παιδικά καθίσµατα µε σειριακούς αριθµούς KS01022139 – KS01024461 και KS0128355, KS01035954 – KS01039574 και KS01048736 – KS01049087. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόµενα καθίσµατα υπάρχει το ενδεχόµενο, εξαιτίας µιας χαλάρωσης των ζωνών που αποδίδεται σε ένα σφάλµα στην παραγωγή του ρυθµιστή ιµάντα, οι ζώνες που συγκρατούν το παιδί στο κάθισµα να χαλαρώσουν υπό ορισµένες συνθήκες.

Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση της ασφάλειας όταν το κάθισµα χρησιµοποιείται στο αυτοκίνητο µε φορά που βλέπει προς την κατεύθυνση της οχήµατος. Μέχρι να φτάσει το µοντέλο αντικατάστασης, το παλιό κάθισµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στην οπίσθια θέση δηλαδή, αντίστροφα (αντίθετη φορά) από την κατεύθυνση του οχήµατος. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Ήδη έχει ξεκινήσει ηλεκτρονικά η διαδικασία ενηµέρωσης των κατόχων του ανωτέρω παιδικού καθίσµατος, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες
της εταιρείας σε Ελλάδα και εξωτερικό προκειµένου, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση, να συµµετέχουν στο πρόγραµµα δωρεάν αντικατάστασης.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι το έχουν προμηθευτεί

Χρησιµοποιώντας τον αύξοντα αριθµό (σειριακό αριθµό) στην ετικέτα στην κάτω πλευρά του καθίσµατος, οι πελάτες µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρµογή στην ιστοσελίδα https://safety.recaro-cs.com/ για  να προσδιορίσουν αν το προϊόν τους εµπίπτει στην εν λόγω διορθωτική ενέργεια και να συµµετέχουν στο πρόγραµµα δωρεάν αντικατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα «Εξυπηρέτηση Πελατών KIDSCOM» στο τηλέφωνο 210 5232605 από 09.00 – 17.00 καθηµερινά ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.kidscom.gr και ειδικά για το πρόγραµµα δωρεάν αντικατάστασης τον ιστότοπο Recaro Child Safety στην διεύθυνση www.recaro-cs.com.