Κεραμέως: Τροπολογία για την αναμετάδοση μαθήματος εντός αίθουσας – Τι ισχύει για την άδεια ειδικού σκοπού εκπαιδευτικών

Ειδική ρύθμιση που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως στη Βουλή προβλέπει τη μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο και την δυνατότητα άδειας ειδικού σκοπού για εκπαιδευτικούς.

Τι ισχύει για την ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος από την τάξη

Ειδικότερα, προβλέπεται, όπως είχε αναγγελθεί, η δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές που συμμετέχουν εξ αποστάσεως, σε περίπτωση επιδημικής νόσου. Μέριμνα του Υπουργείου είναι να μην μείνει κανείς μαθητής πίσω, να μην αποκοπούν από την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές που πρέπει να παραμείνουν σπίτι. Επιπλέον, προβλέπεται, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, η δυνατότητα συνολικής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για όσο διαρκεί η έκτακτη ή απρόβλεπτη συνθήκη (π.χ. σε περίπτωση φυσικών καταστροφών). Επισημαίνεται ότι η διάταξη συντάχθηκε μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τι ισχύει για την άδεια ειδικού σκοπού

Το δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού σε όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του προϊσταμένου τους, ήτοι του διευθυντή.