Ξεκινά το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» στα ΑΕΙ

Το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» στα ελληνικά ΑΕΙ ξεκινά να υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU και, ειδικότερα, της Δράσης «Στρατηγική για την αριστεία και την καινοτομία στα Πανεπιστήμια».

Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα ΑΕΙ της χώρας και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Το ΑΕΙ υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης εκ μέρους της σύμπραξης (ΑΕΙ- Επιχείρηση) για την υλοποίηση ενός συνεργατικού ερευνητικού έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε πρόταση αποτελεί η συμμετοχή ενός ακαδημαϊκού από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή ενός ερευνητή από ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής ή ενός επιστήμονα ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή του σε θέση Επίκουρου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η διαμονή όσο και η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

Το συνεργατικό ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί από τον Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή σε συνεργασία με το προσωπικό της επιχείρησης. Η συμμετοχή του Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή θα συνεισφέρει στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό προς την πραγματική οικονομία, μέσω των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στα έργα, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων καθώς και στην σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.

Ο Επισκέπτης Καθηγητής, παράλληλα, δύναται να παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ανάθεση διδακτικού/ερευνητικού έργου προς τους Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές προκύπτει βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του εκάστοτε Τμήματος του ΑΕΙ.

«Πρόκειται για έργο που εντάσσεται στο όραμά μας για ένα εξωστρεφές, σύγχρονο, διεθνούς βεληνεκούς ελληνικό Πανεπιστήμιο με ανοιχτούς ορίζοντες», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. «Η προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών από όλο τον κόσμο εμπλουτίζει το ακαδημαϊκό έργο και την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα, προάγει την επιστήμη και την έρευνα με εισροή γνώσης και εμπειρίας, ενώ προσδίδει στα Ιδρύματά μας περαιτέρω ορατότητα στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.»

Το έργο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, ανοίγοντας δρόμους για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών μέσω της προσέλκυσης Επισκεπτών Καθηγητών/Επισκεπτών Ερευνητών διεθνούς εμβέλειας. Επιπλέον, η πρωτοβουλία «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», αναμένεται να συμβάλει επικουρικά στον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων, που αυτή τη στιγμή ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Η χρονική διάρκεια των έργων για τους Επισκέπτες Καθηγητές μπορεί να κυμαίνεται από ένα έως πέντε εξάμηνα, ενώ για τους Επισκέπτες Ερευνητές ένα έως τρία έτη. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η χρηματοδότηση των έργων προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από ιδιωτική συμμετοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» ανέρχεται σε 83 εκατομμύρια ευρώ, 58 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με τη Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ και 25 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω Ιδιωτικής Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, η Πρόσκληση του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/ καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/. Αναλυτική πληροφόρηση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας https://greece20.gov.gr/.

Διαβάστε επίσης:

1ο ATHENS CIVIL SOCIETY FESTIVAL: Το πρώτο Φεστιβάλ του Δ. Αθηναίων για την Κοινωνία των Πολιτών είναι γεγονός!

Τι απαντά ο Αναγνωστόπουλος στον πατέρα της Καρολάιν για τα ναρκωτικά και την παραδοχή ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του

Κιβωτός του Κόσμου: “Καίει” τον πατέρα Αντώνιο το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη – “Νόμος” οι κανόνες του για τα παιδιά