Κυρία Κεραμέως, για ποιο λόγο αυτή η επιμονή στην εκμάθηση Αγγλικών από το νηπιαγωγείο;

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται από χθες σε δημόσια διαβούλευση και ήδη έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων από πλευράς τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων για τις ριζικές αλλαγές που φέρνει σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Η πιλοτική εισαγωγή των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο “φούντωσε” τις αντιδράσεις

Με ρύθμιση στο νέο νομοσχέδιο εισάγεται στο νηπιαγωγείο πιλοτικά το μάθημα των Αγγλικών μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη ” εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού»

Οι νηπιαγωγοί εξαρχής είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις του για το νέο εκπαιδευτικό εγχείρημα θέτοντας ζήτημα σχολειοποίησης του νηπιαγωγείου, μετατροπής του από χώρο ανάπτυξης της αντίληψης και της σκέψης δια μέσου του παιχνιδιού, σε χώρο προώθησης μαθημάτων και διακριτών διδακτικών αντικειμένων.

Νηπιαγωγοί: Καταστρατηγείται το Νηπιαγωγείο εν μέσω πανδημίας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Συντονιστικό Νηπιαγωγών τάσσεται εναντίον των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο αναφέροντας ότι “εν μέσω πανδημίας, με κλειστά σχολεία και με ανθρώπους που καταρρέουν οικονομικά και ψυχολογικά και παρά την αντίθεση Συλλόγων Εκπαιδευτικών αποφάσισε την εισαγωγή θεματικών ενοτήτων στο Νηπιαγωγείο όπως Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική κ.ά. καταπατώντας τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Νηπιαγωγείου, που είναι η γνώση διαμέσου του παιχνιδιού με μεικτές ηλικίες παιδιών και οργάνωσης της διδασκαλίας σε κέντρα ενδιαφέροντος υπό την μορφή σχεδίων εργασίας, project και διαθεματικών δραστηριοτήτων.”

Γιατί διαφωνούν στα σχέδια για το Νέο Νηπιαγωγείο;

 • Η πρόθεση κατάτμησης του προγράμματος του νηπιαγωγείου σε διδακτικά αντικείμενα-ενότητες (σήμερα εισαγωγή Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, αύριο ίσως κουδούνι – θρανίο – βιβλίο), δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, ενώ έχει σκοπό να εισαγάγει τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα.
 • Η προσπάθεια αλλαγής του Αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου προς την κατεύθυνση νεοφιλελεύθερων λογικών αλλά και ιδιωτικών οικονομικών πιέσεων και συντεχνιακών συμφερόντων (όπου το παιδί αποτελεί προϊόν- πελάτη) και τα πάντα μπαίνουν υπό το πρίσμα των μετρήσεων, μεταλλάσσει το πιο δημιουργικό κομμάτι της εκπαίδευσης -αυτό του νηπιαγωγείου- και υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο, εισάγοντας τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα που καθορίζονται και από το χρόνο.
 • Το νηπιαγωγείο είναι η μόνη βαθμίδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν διακριτά γνωστικά αντικείμενα. Το αναλυτικό του πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο σε επιμέρους κατευθύνσεις προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας & Έκφρασης (Μουσική, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή, Δραματική Τέχνη) και Πληροφορικής, τα οποία δεν νοούνται ως ξεχωριστά «μαθήματα»[2], αλλά αποτελούν άξονες οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις προτεραιότητες στοχοθεσίας που θέτει ο/η νηπιαγωγός[3].
 • Η φυσική αγωγή υπάρχει ήδη στο αναλυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ) του νηπιαγωγείου και πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται από τις νηπιαγωγούς, κατάλληλες για τα νήπια 4-6 ετών. Τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής για το νηπιαγωγείο εντάσσονται στην κατεύθυνση «Παιδί Δημιουργία και Έκφραση» και στοχεύουν τα παιδιά να αποκτήσουν: Έλεγχο και συνείδηση του σώματός τους και των δυνατοτήτων του – Αντίληψη της ποιότητας της κίνησης – Κινητικές δεξιότητες – Αντίληψη του χώρου μέσα στον οποίο κινούνται και της κίνησής τους σε σχέση με τους άλλους. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος και ένα πολύ ισχυρό μέσο για τον/την νηπιαγωγό για την επίτευξη της ολόπλευρης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης του μικρού παιδιού.

Τελείως άστοχη και άτοπη η εισαγωγή Αγγλικών στα νηπιάκια

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας (αγγλικών) στο νηπιαγωγείο, δηλ. η έμφαση στην ενσωμάτωση σχολικών μαθήματων στο νηπιαγωγείο λειτουργεί σε βάρος της ανάπτυξης του παιδιού της ηλικίας αυτής αφού διαταράσσει τη ροή ενός ελεύθερου και ευέλικτα δομημένου προγράμματος και των οργανωμένων δραστηριοτήτων που επιλέγει η/ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις ανάγκες της ευρύτερης ή των επιμέρους ομάδων.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα μιας τέτοιας παρέμβασης είναι αμφιλεγόμενα για τα δίγλωσσα παιδιά, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ενώ η πράξη έχει δείξει ότι πολύ λίγα έχει να προσφέρει σε σχέση με άλλες γλωσσικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και την ολόπλευρη ανάπτυξη του.

Για ποιο λόγο λοιπόν αυτή η επιμονή στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από το νηπιαγωγείο τη στιγμή μάλιστα που η χώρα μας έχει πολύ υψηλό ποσοστό γλωσσομάθειας πανευρωπαϊκά;

 • Αποτελεί γεγονός πως η κατάτμηση του Α.Π. σε διδακτικά αντικείμενα βοηθάει στην μέτρηση επιδόσεων των μαθητών και την κατάταξη σχολείων έτσι ώστε μπορέσει να εφαρμοσθεί η αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση με μετρήσιμα κριτήρια των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.

Αυτά είναι τα αιτήματα των Νηπιαγωγών

 • Μόνιμες καθαρίστριες στα σχολεία, τραπεζοκόμοι, σχολικούς βοηθούς
 • Μείωση του αριθμού παιδιών ανά τμήμα
 • Δωρεάν ποιοτικά σχολικά γεύματα στο Νηπιαγωγείο
 • Στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και των παιδιών με ΑμεΑ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Νέα σύγχρονα κτίρια
 • Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών
 • Κατάργηση της ανισότητας πρόσβασης στο Νηπιαγωγείο με την άμεση καθολική εφαρμογή του δίχρονου υποχρεωτικού Νηπιαγωγείου

Δείτε το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ