Κυρία Κεραμέως, αφήστε τα παιδιά να μάθουν, παίζοντας – “Ναι” στο δημιουργικό νηπιαγωγείο

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών εξέδωσε ανακοίνωση – απάντηση στην εξαγγελία του προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο σε Νηπιαγωγεία της χώρας θα εισαχθούν πιλοτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα θεματικές όπως, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή και Ρομποτική.

Οι νηπιαγωγοί εξαρχής έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις του για το νέο εκπαιδευτικό εγχείρημα θέτοντας ζήτημα σχολειοποίησης του νηπιαγωγείου, μετατροπής του από χώρο ανάπτυξης της αντίληψης και της σκέψης δια μέσου του παιχνιδιού, σε χώρο προώθησης μαθημάτων και διακριτών διδακτικών αντικειμένων.

Γιατί αντιδρούν οι νηπιαγωγοί στις νέες θεματικές στο Νηπιαγωγείο

Στην ανακοίνωσή τους, το Συντονιστικό Νηπιαγωγών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

Η πρόθεση κατάτμησης του προγράμματος του νηπιαγωγείου σε διδακτικά αντικείμενα (σήμερα εισαγωγή Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Ρομποτικής αύριο ίσως Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσικών Επιστημών), δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, ενώ έχει σκοπό να εισαγάγει τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα. Έτσι, παραγκωνίζονται οι ανάγκες των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα ακυρώνεται η θετική «προσκόλληση» σε ένα σταθερό πρόσωπο, τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον/την νηπιαγωγό, που θα συμβάλει στην ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.

Η πρόταση αλλαγής του Αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου προς την κατεύθυνση νεοφιλελεύθερων λογικών αλλά και ιδιωτικών οικονομικών πιέσεων και συντεχνιακών συμφερόντων (όπου το παιδί αποτελεί προϊόν- πελάτη) και τα πάντα μπαίνουν υπό το πρίσμα των μετρήσεων μεταλλάσσει το πιο δημιουργικό κομμάτι της εκπαίδευσης -αυτό του νηπιαγωγείου- και υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο, εισάγοντας τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα που καθορίζονται και από το χρόνο.

Να τι χρειάζεται το σημερινό Νηπιαγωγείο για να είναι ωφέλιμο για τους μικρούς μαθητές

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή τους με αποδέκτη την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, δίνουν και τις δικές τους προτάσεις για το τι πραγματικά χρειάζεται το σύγχρονο ελληνικό Νηπιαγωγείο ώστε να μπορεί να δώσει στο παιδί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στην σημερινή εποχή. Ειδικότερα, το Συντονιστικό Νηπιαγωγών προτείνει τα εξής:

 • Αντί λοιπόν να συζητάμε για την αλλαγή της φιλοσοφίας του προγράμματος του Νηπιαγωγείου με την εισαγωγή διδακτικών αντικειμένων / ειδικοτήτων, βιβλίων θα ήταν παιδαγωγικά ωφέλιμο για τα παιδιά της ηλικίας αυτής να αναζητάμε τρόπους για την καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, που θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και θα μειώσουν τις ανισότητες πρόσβασης σ` αυτή.
 • Θα ήταν προτιμότερο να συζητάμε και να αγωνιζόμαστε για τρόπους εξασφάλισης στέγης σε όλα τα νήπια και αξιοπρεπείς κτιριακές συνθήκες φοίτησης, με 15 παιδιά στην τάξη, με μόνιμους νηπιαγωγούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, με ενιαίο ολοήμερο πρόγραμμα.
 • Χρειάζονται πιστώσεις για την εξασφάλιση δωρεάν σχολικών γευμάτων για όλα τα παιδιά.
 • Χρειάζεται όλα τα νηπιαγωγεία να έχουν ποιοτικές συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας με μόνιμο βοηθητικό προσωπικό (καθαριστές, σχολικούς βοηθούς, τραπεζοκόμους).
 • Θέλουμε ένα Νηπιαγωγείο που να χωράει όλα τα παιδιά:
 • · Με επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
  · Με σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή
  · Με στήριξη για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα νήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  · Με σχεδιασμό για την πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών και της σχολικής αποτυχίας
  · Με μέριμνα για την εξάλειψη των ανισοτήτων πρόσβασης στην εκπαίδευση

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωσή τους πατώντας εδώ