Οι 5 μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο μάθημα της Ιστορίας

Την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τις αλλαγές στα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου ο Πρόεδρος του ΙΕΠ Γεράσιμος Κουζέλης και μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί για τον λόγο αυτό.

Όπως έγινε γνωστό, οι αλλαγές αφορούν το μάθημα της Ιστορίας από την τρίτη Δημοτικού ως την πρώτη Λυκείου, τα νέα βιβλία Ιστορίας θα δοθούν για το Δημοτικό τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και η ύλη θα επαναλαμβάνεται 2 και όχι 3 φορές. Επίσης έχουμε την εισαγωγή και στο Δημοτικό Θεματικών φακέλων που προσφέρουν εμβάθυνση στην διδασκόμενη ύλη και δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα και ευκολότερα τα όσα έχουν διδαχθεί βάσει του σχολικού βιβλίου.

Αυτές είναι οι 5 προτεινόμενες αλλαγές στη φιλοσοφία και στη μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας

1. Παραμένει η χρονολογική κατανομή στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, η οποία ακολουθεί το σχήμα (ανά τάξη): Αρχαιότητα-Μεσαίωνας-Νεότερη Εποχή-Σύγχρονη Εποχή.

2. Το σπειροειδές σχήμα δεν εγκαταλείπεται αλλά εμπλουτίζεται με τη θεματική προσέγγισηκαι ακολουθεί τη νέα δομή. Παράλληλα, συνδυάζεται η χρονολογική με τη θεματική προσέγγιση. Η βασική αφήγηση οργανώνεται χρονολογικά, πολυδιάστατα και περιεκτικά και περιλαμβάνει όλες τις χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες (χώρος, χρόνος, πρόσωπα,γεγονότα, αίτια και αποτελέσματα) συγκροτώντας έτσι τη βασική δηλωτική γνώση, ενώ εξειδικεύεται με θεματικούς φακέλους. Οι θεματικοί φάκελοι αποτελούν ουσιαστική καινοτομία γιατί έτσι επιτυγχάνεται η εμβάθυνση σε ιστορικά ζητήματα, η εξοικείωση με την ιστορική μέθοδο και η αποδέσμευση από το σχολικό εγχειρίδιο. Επίσης, με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η πρωτοβουλία και η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών καθώς και ηενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Δίνεται έμφαση στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία και ενθαρρύνεται ηβιωματική κατανόηση και έρευνα του παρελθόντος. Π.χ. στη Δ΄ Δημοτικού προτείνεται η διδασκαλία της οικογενειακής, της προφορικής και της τοπικής ιστορίας.

4. Η ελληνική ιστορία συνδέεται με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια και κυρίως με τηνιστορία των βαλκανικών και μεσογειακών λαών, με τους οποίους οι Ελληνες διαχρονικά βρίσκονταν σε συνεχή αλληλεπίδραση.

5. Οι Τέχνες και τα γράμματα παύουν να αποτελούν ένα κεφάλαιο-παράρτημα στο τέλος τουβιβλίου και εντάσσονται οργανικά στην κεντρική αφήγηση των ιστορικών εξελίξεων έτσι ώστε να αναδεικνύεται η σχέση τους με το ιστορικό γίγνεσθαι, αλλά και να γίνεταιαντιληπτό το πώς τα ιστορικά γεγονότα αντικατοπτρίζονται στην Τέχνη. Π.χ. στην Γ΄Γυμνασίου, ο ρομαντισμός και ο νεοκλασικισμός αποτελούν ενότητες του κεφ. Ε Βιομηχανική Επανάσταση και αστική τάξη (μέσα 18ου αιώνα –δεκαετία 1870).Σημειώνεται ότι τα Προγράμματα Σπουδών θα συμπληρωθούν με εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία και υπόλοιποι θεματικοί φάκελοι) που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο προγράμματος που ξεκινάει άμεσα,στο οποίο θα συμπεριληφθούν προγράμματα και υλικά της Β’ και της Γ’ Λυκείου.

Αυτά είναι τα περιεχόμενα και οι Θεματικοί Φάκελοι ανά τάξη