Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2019-2020: Τι πρέπει να κάνετε για να μην χάσει τη θέση του το παιδί σας

Άνοιξε από την ΕΕΤΑΑ η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με πληροφοριακά στοιχεία των ωφελούμενων του voucher των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2019-2020.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι που έλαβαν voucher

Το ερωτηματολόγιο στο eetaa.gr θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από όλους τους ωφελούμενους, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2019 -2020.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητά το ερωτηματολόγιο- απογραφικό δελτίο εισόδου συμπληρώνοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους.

Μετά τη συμπλήρωση των πληροφοριακών στοιχείων θα πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση που εκτυπώνει η εφαρμογή, στη δομή που έχουν επιλέξει για να προχωρήσει η εγγραφή του παιδιού τους.

Να σημειωθεί ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (voucher).  Το αντίστοιχο ισχύει και σε περίπτωση αποχώρησης της/του ωφελούμενης/ου από το Πρόγραμμα, όποτε κι αν αυτό συμβεί, όπου τότε οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο Εξόδου και να προσκομίσει στη Δομή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Επισημαίνεται ότι, όλα τα δεδομένα στα οποία αναφέρονται οι ερωτήσεις του παρόντος ερωτηματολογίου, αφορούν τον κάτοχο του voucher κι όχι το παιδί που φιλοξενείται στις δομές, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ σε καμία περίπτωση η μητέρα δεν πρέπει να αποκρύπτει την κατάσταση υγείας του παιδιού της, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Δομής.