Τα 4 βήματα που θα κάνουν τη ζωή του παιδιού με δυσλεξία πιο εύκολη

Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και αποδίδει με διαφορετικούς ρυθμούς, όπως και με διαφορετικούς μηχανισμούς. Τα παιδιά διαφέρουν τόσο ως προς την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται με διαφορετικούς τρόπους όσο και ως προς την ικανότητά τους να επεξεργαστούν πληροφορίες είτε οπτικές είτε ακουστικές.

Η μελέτη των παιδιών με δυσλεξία τόσο στο σχολικό πλαίσιο όσο και στο σπίτι αποτελεί μία αγχωτική κατάσταση, καθώς τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις μαθησιακές δυσκολίες τους αλλά και με τη δυσκολία τους να διαχειριστούν σωστά τον χρόνο αλλά και να οργανωθούν αναλόγως, ώστε να στεφθεί με επιτυχία η κάθε προσπάθεια που καταβάλλουν.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να βοηθήσουμε αυτό το παιδί, ώστε να ενισχυθεί η απόδοσή του;

  • Ας γίνει κατανοητή η χρήση νοητικών χαρτών. Ως νοητικός χάρτης νοείται ένα σχεδιάγραμμα ή ένας πίνακας όπου παρουσιάζονται μόνο οι σημαντικές λειτουργίες του μαθήματος. Τα παιδιά μαθαίνουν να οργανώνουν τις πληροφορίες που τους δίνονται σε οπτική μορφή.
  • Ενθαρρύνετε τη χρήση ημερολογίου. Είναι θεμιτό να μάθουμε στο παιδί μας από μικρή κιόλας ηλικία να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και να είναι σε θέση να προγραμματίζει τις εργασίες του όπως και να προετοιμάζεται για τα διαγωνίσματά του. Δείξτε, λοιπόν, στο παιδί πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ημερολόγιο, το οποίο έχετε προμηθευτεί από το εμπόριο ή δημιουργήστε ένα σχετικό τμήμα σε κάθε σχολικό τετράδιο, ώστε να ανατρέχει.
  • Εκπαιδεύστε τα παιδιά να ιεραρχούν τις εργασίες τους. Εξηγούμε στα παιδιά ότι είναι αρκετά βοηθητικό να ξεκινούν να διαβάζουν και να ολοκληρώνουν πρώτα τα εύκολα γι’ αυτά μαθήματα ή εργασίες και ύστερα να ακολουθούν οι πιο απαιτητικές. Η γρήγορη επιτυχία θα βοηθήσει τα παιδιά να αρχίσουν να δουλεύουν.
  • Επιτρέψτε τη χρήση του Διαδικτύου και των εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Ας μην περιορίζουμε τη σχολική μελέτη των παιδιών απλά στα σχολικά εγχειρίδια. Είναι προτιμότερο για τα παιδιά με δυσλεξία να παρέχονται πολλαπλά ερεθίσματα από διάφορες πηγές.

Στόχος των παραπάνω προτάσεων είναι να εφοδιάσουμε το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με εύχρηστες συνήθειες στον τρόπο που οργανώνεται, ώστε να εκπληρώνει με επιτυχία τους στόχους ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τόσο το άγχος που βιώνει το ίδιο όσο και η οικογένειά του.

Της Μαρίας Κώστα Ζώτου, Ειδική Παιδαγωγός, MSc

Εξειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

xarismatikapaidia.gr