“Αμάν πια αυτό το παιδί. Με έχει κουράσει”: Τι φταίει και δεν συμμορφώνεται στους κανόνες και τα όρια που του βάζετε;

Ακούω πολύ συχνά γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς να παραπονιούνται για τα παιδιά τους ή τους μαθητές τους πως δεν συμμορφώνονται. Τι σημαίνει όμως ο όρος «συμμόρφωση»; Συμμόρφωση σημαίνει ότι το άτομο υποκύπτει στην πίεση που του ασκεί μια ομάδα ή ένα άτομο. Με αυτόν το ορισμό εύλογα μπορεί να αναρωτιέται ο κάθε σκεπτόμενος νους αν πρόβλημα αποτελεί το να συμμορφώνεται κανείς ή να μην συμμορφώνεται.

Για μια δημοκρατική κοινωνία το ερώτημα δεν μπορεί να είναι το πώς επιτυγχάνεται η συμμόρφωση αλλά το πόσο μεγάλη συμμόρφωση πρέπει να αναμένουμε. Ένα παιδί μπορεί να είναι υπερβολικά υπάκουο (κάτι που σύμφωνα με έρευνες είναι σπάνιο), να είναι υπέρμετρα πειθήνιο στους μεγαλύτερους, ενώ ένα άλλο μπορεί να υποκύπτει στην καταπιεστική επίδραση των άλλων. Για να απαντηθεί λοιπόν το μεγάλο ερώτημα για το πόσο μεγάλη συμμόρφωση είναι φυσιολογικό να αναμένουμε χρειάζεται να αναλογιστούμε τα ακόλουθα:

1. Σε ποιον συμμορφώνεται το παιδί μας, υπό ποιες συνθήκες και πλαίσια;

2.Μπορεί το παιδί μας να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα στις λογικές απαιτήσεις και στις παράλογες πιέσεις;

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy