Ανακαλούνται συσκευή για ποπ κορν, κουρευτική μηχανή και ηλεκτρική βούρτσα μαλλιών

Για την ανάκληση συσκευής ποπ κορν, κουρευτική μηχανή και ηλεκτρική βούρτσα μαλλιών ενημερωθήκαμε μέσω των Κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρέχουσα εβδομάδα για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Συσκευή για Ποπ Κορν

Εμπορικό σήμα: Melissa

Τύπος/αριθμός μοντέλου: ΑΚ-Δ021

γραμμωτός κώδικας: 5707160017217


Χημικός κίνδυνος
. Τα πλαστικά «πόδια» του παρασκευαστή ποπκόρν περιέχουν υπερβολική ποσότητα μολύβδου (μετρούμενη τιμή έως 0,17-0,2 % κατά βάρος).Η μόνωση καλωδίων περιέχει υπερβολική ποσότητα χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας (SCCP) (μετρούμενης τιμής έως 0,562-0,580 % κατά βάρος).

Ο μόλυβδος αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον και είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, καθώς συσσωρεύεται στον οργανισμό, μπορεί να προκαλέσει αναπτυξιακή νευροτοξικότητα και μπορεί να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά.

Οι ΧΠΜΑ παραμένουν στο περιβάλλον, είναι τοξικές για υδρόβιους οργανισμούς σε χαμηλές συγκεντρώσεις και βιοσυσσωρεύονται στην άγρια πανίδα και χλωρίδα και στους ανθρώπους, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον./Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) και με τις απαιτήσεις της οδηγίας της Επιτροπής για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (οδηγία RoHS 2).

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά Το προϊόν πωλήθηκε διαδικτυακά.

Χώρα καταγωγής: Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Σουηδία

Κουρευτική Μηχανή

Εμπορικό σήμα: Kemei

Ονομασία: Professional Hair Clippers

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο

γραμμωτός κώδικας: Άγνωστο

Αριθμός παρτίδας: Άγνωστο

Ηλεκτροπληξία. Ο χρήστης μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στα υπό τάση μέρη.Κατά συνέπεια, ο χρήστης μπορεί να τα αγγίζει και να υποστεί ηλεκτροπληξία./Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την οδηγία για τη χαμηλή τάση.

Χώρα καταγωγής: Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Ηνωμένο Βασίλειο

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών

Ονομασία: 3 in 1 Hot Air Brush One Step Haartrockner Volumizer Brush

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 3 το 1

Kίνδυνος πυρκαγιάς. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ λεπτό, καθώς το εμβαδόν της διατομής είναι ανεπαρκές και ενδέχεται να υπερθερμαίνει, θέτοντας σε κίνδυνο πυρκαγιάς./Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού διεθνούς προτύπου IEC EN 60335.

Διαγραφή αυτού από την επιγραμμική αγορά Ανάκληση του προϊόντος από τελικούς χρήστες

Χώρα καταγωγής: Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Ηνωμένο Βασίλειο

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ

και εδώ και