Ανατροπή με το Επίδομα Παιδιού: Ποιοι άλλοι το δικαιούνται εκτός από τους γονείς

Επίδομα παιδιού σε συνταξιούχο παππού που ανέλαβε το βάρος της ανατροφής και των σπουδών της εγγονής του επιδίκασε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ανοίγοντας τον δρόμο για την χορήγηση του επιδόματος όχι μόνο στους γονείς, αλλά στους συγγενείς που ασκούν την γονική μέριμνα, ή τη νόμιμη επιμέλεια, ανατροφή και συντήρηση των παιδιών (εφόσον οι γονείς αδυνατούν).

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Πιο συγκεκριμένα, το Εφετείο με την υπ’αριθ. 108/2021 πρωτοποριακή απόφαση για τα ελληνικά δικαστικά χρονικά, επιδίκασε οικογενειακό επίδομα αναδρομικά και εντόκως στον παππού-συνταξιούχο που είχε την κατά νόμο γονική μέριμνα της εγγονής και μάλιστα μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας της (αντί για το 18ο που ισχύει)

Το Ανώτερο Δικαστήριο, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, απέρριψε την έφεση που είχε ασκήσει ο ΕΦΚΑ, αρνούμενος τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής στον ασκούντα τη γονική μέριμνα της εγγονής παππού.

Η δικαστική απόφαση δικαίωσε συνταξιούχο του ΙΚΑ με τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος ίσο με το 20% της σύνταξής του, λόγω των βαρών που συνέχιζε να έχει από τη γονική μέριμνα της εγγονής του που είχε αναλάβει με δικαστική απόφαση, τόσο μέχρι την ενηλικίωσή της, όσο και κατά τη διάρκεια των σπουδών της.

Το ΙΚΑ του είχε χορηγήσει το επίδομα μέχρι το 2011 που το παιδί ενηλικιώθηκε, ενώ το διέκοψε στη συνέχεια γιατί σύμφωνα με το άρθρο 1538 του Αστικού Κώδικα, η γονική μέριμνα παύει με την ενηλικίωση του τέκνου.

Ο συνταξιούχος προσέφυγε κατά της απόφασης ΙΚΑ ζητώντας παράταση του επιδόματος ως το 24ο έτος λόγω σπουδών της εγγονής του και διότι εξακολουθούσε να ασκεί τη γονική μέριμνα για τις σπουδές της.

Ο εν λόγω παππούς δικαιώθηκε τόσο στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο όσο και στο Εφετείο, το οποίο διατάζει τον ΕΦΚΑ να του καταβάλει το 20% της σύνταξης ως οικογενειακό επίδομα από την ηλικία των 18 ετών έως τη λήξη των σπουδών της εγγονής του και όχι πέραν του 24ου έτους της ηλικίας της