Σχολικά βιβλία Γυμνασίου: Πότε ξεκινά η διανομή τους για τη νέα σχολική χρονιά 2021-22

Από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου  θα διανεμηθούν τα σχολικά βιβλία των τριών τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-22.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρου Κόπτση, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, θα πρέπει τα στοιχεία επικοινωνίας των διευθυντών των σχολικών μονάδων να δοθούν στο ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ούτως ώστε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να ορίζεται η ακριβής ημερομηνία παράδοσης των διδακτικών βιβλίων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των διευθυντών των σχολικών μονάδων θα τα συγκεντρώσουν οι εκάστοτε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατάσταση με τα στοιχεία θα πρέπει να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε excel το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση infopublications@cti.gr.

Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω αφορούν μόνο τις σχολικές μονάδες που κατά την Κύρια Διανομή παραλαμβάνουν απευθείας από το ΙΤΥΕ Διόφαντος και όχι μέσω Κέντρων Διανομής.

Σημειώνεται επίσης ότι ο χρόνος διανομής ενδέχεται να παραταθεί κατά μία εβδομάδα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

Δείτε την Διανομή διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022