ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες γνωστών αντισηπτικών

Την ανάκληση της παρτίδας 2044698 του προϊόντος Biotol HAND LOTION και της παρτίδας 3089752 του προϊόντος NEVADA HAND GEL.

Τα εν λόγω προϊόντα βάσει των αποτελεσματων των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τον έλεγχο της ισοπροπανόλης η οποία είναι μικρότερη της αναμενόμενης.

Αυτά είναι τα αντισηπτικά που ανακαλούνται οι παρτίδες τους

Συγκεκριμένα βασει του εργαστηριακού ελέγχου η ποσότητα ισοπροπανόλης στο Biotol HAND LOTION ανιχνεύθηκε 49% (έναντι 7 % w/w/) ενώ στο προϊόν NEVADA HAND GEL ανιχνεύθηκε ποσοστό 46%. 2

Η εταιρεία οφείλει στην μεση απόσυρση των παρτίδων από την αγορά .

Δείτε το κείμενο της ενημέρωσης εδώ