ΕΟΦ: Απαγορεύεται η διακίνηση και η πώληση γνωστού ελληνικού σαπουνιού

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του καλλυντικού προϊόντος «Olive Oil Black Soap Stefi», ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δεδομένου ότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας περί καλλυντικών και πιο συγκεκριμένα:

1) Το προϊόν δεν έχει κοινοποιηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα CPNP, κατά παράβαση του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009 και του άρθρου 5 της υπ΄αριθμ Δ3(α)/ 91512/12-1-2018 υπουργικής απόφασης.

2) Δεν αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προσώπου, κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1α του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009.

3) Δεν αναγράφεται ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής του προϊόντος επί της συσκευασίας του, κατά παράβαση του άρθρου 19 σημείο (1ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009.