ΕΟΦ: Απαγορεύεται η κυκλοφορία γνωστού συμπληρώματος για λοιμώξεις του ουροποιητικού και κυστίτιδα

Την απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος CranMed caps, καθόσον σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1445 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2017, η ομάδα προϊόντων των οποίων η κύρια επιδιωκόμενη δράση, ανάλογα με τις προανθοκυανιδίνες (PAC) που περιέχονται στο εκχύλισμα κράνων, (Vaccinium macrocarpon), είναι η πρόληψη ή η θεραπεία της κυστίτιδας, δεν εμπίπτει στον ορισμό των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ο οποίος παρατίθεται στο άρθρο1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείται η κυκλοφορία του ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Η εταιρεία Naturalia A.E., η οποία διακινεί το προϊόν στην ελληνική αγορά, οφείλει να υλοποιήσει την απόφαση, ενημερώνοντας τους αποδέκτες των προϊόντων.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν