Επίδομα από 300 έως 1.000 ευρώ σε όσες οικογένειες προχωρήσουν σε αναδοχή παιδιού

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση από 300 έως 1.000 ευρώ θα δίνεται αρχής γενομένης από τον Απρίλιο στις οικογένειες που θα προχωρήσουν στην αναδοχή παιδιού, προκειμένου να βοηθηθούν στα έξοδα του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Το εν λόγω επίδομα θα  δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια στους ανάδοχους γονείς, ενώ θα φτάνει στα 1.000 ευρώ τον μήνα για παιδιά με αναπηρία τα οποία έχουν αυξημένα έξοδα και απαιτείται ειδική φροντίδα.

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά και είναι ανατάσχετο. Θα καταβάλλεται μόνο για την αναδοχή παιδιού και όχι για την υιοθεσία, καθώς αυτή τη στιγμή περίπου 2.500 παιδιά βρίσκονται μέσα στα ιδρύματα.

Πώς μπορείτε να γίνετε ανάδοχοι γονείς

Aν επιθυμείτε να γίνετε ανάδοχοι γονείς μπορείτε να κάνετε μία αίτηση στο anynet.gr και να ξεκινήσουν την διαδικασία της αναδοχής που είναι ευκολότερη και λιγότερο χρονοβόρα από εκείνη της υιοθεσίας.

Θα πρέπει να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και, εφόσον ελεγχθείτε από τους αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς και κριθείτε κατάλληλοι για γονείς, θα λάβετε την απαιτούμενη εκπαίδευση και θα ενταχθείτε στα Εθνικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων.

Ποια παιδιά είναι κατάλληλα για αναδοχή

 • Παιδιά οικογενειών σε κρίση
 • Κακοποιημένα- παραμελημένα παιδιά
 • Έκθετα – τουλάχιστον μέχρι τον εντοπισμό των γονέων
 • Παιδιά εξαρτημένων γονέων, χωρίς άλλο υποστηρικτικό περιβάλλον.
 • Παιδιά με αναπηρίες, μη αποδεκτά από τη φυσική η θετή οικογένεια
 • Παιδιά σε ειδικές καταστάσεις (προσφυγιά, φυσικές καταστροφές κ.λπ.)
 • Παιδιά, που σήμερα βρίσκονται σε Ιδρύματα.

Ποιες μορφές αναδοχής υπάρχουν

 • Βραχυχρόνια: Η προοπτική του παιδιού είναι να επιστρέψει στην φυσική του οικογένεια μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους την αποχωρίστηκε, ή να υιοθετηθεί μόλις διευθετηθούν εκκρεμή νομικά ζητήματα.
 • Επείγουσα: Όταν ένα ξαφνικό γεγονός επιβάλλει την άμεση απομάκρυνση του παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον. Η εναλλακτική λύση είναι τοποθέτηση σε ίδρυμα.
 • Μακροχρόνια: Αφορά παιδιά που δεν προβλέπεται να επιστρέψουν σύντομα στην οικογένειά τους, αλλά δεν είναι εφικτή άμεσα η υιοθεσία. Μπορεί μερικές φορές να εξελιχθεί σε υιοθεσία, υπό προϋποθέσεις.
 • Επαγγελματική: Όταν η φιλοξενία πρέπει να συνδυαστεί με θεραπεία. Αφορά ειδικούς επιστήμονες συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που ασκούν την αναδοχή επαγγελματικά.