Θέλω να γίνω ανάδοχος γονιός: Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε την αγκαλιά σας σε ένα παιδί

Το Infokids.gr συκέντρωσε και σας παρουσιάζει τις Δομές Αναδοχής Παιδιών στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν όλοι όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν στην αναδοχή ενός παιδιού εντός Αττικής. Πρόκειται για παιδιά που έχουν μπει στο καθεστώς κρατικής προστασίας κατόπιν εισαγγελικής εντολής, παιδιά που ίσως έχουν βιώσει πολύ τραυματικές εμπειρίες ή έχουν εγκαταλειφθεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα και μαιευτήρια.

Ο βασικός στόχος αυτού του αφιερώματος είναι να αποτελέσει έναν οδηγό για όσους σκέφτονται να γίνουν ανάδοχοι γονείς. O θεσμός της αναδοχής, ο οποίος δεν καταλύει τους συγγενικούς δεσμούς του παιδιού με τους γεννήτορές του. Το παιδί απολαμβάνει προσωρινά τη φροντίδα μιας ανάδοχης οικογένειας, η οποία θα το αποχωριστεί εάν οι φυσικοί γονείς αποδείξουν στο δικαστήριο ότι ξεπέρασαν το πρόβλημα που τους ανάγκασε να το εγκαταλείψουν και είναι σε θέση να αναλάβουν τα γονικά τους καθήκοντα. Η προοπτική αυτή αποθαρρύνει όσους σκέφτονται την αναδοχή ως ένα μεταβατικό στάδιο για την υιοθεσία. Οχι όμως εκείνους που αποδέχονται πλήρως τον ρόλο του ανάδοχου γονέα, προσφέροντας στο παιδί μια αγκαλιά, για όσο καιρό αυτό θα τη χρειαστεί. Τέλος, υπάρχουν ανάδοχοι γονείς που αναλαμβάνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία κατά κανόνα δεν τα παίρνουν πίσω οι γεννήτορές τους.

Ποια είναι η διαφορά της αναδοχής από την υιοθεσία;

Η ανάδοχη οικογένεια δεν αντικαθιστά, αλλά αναπληρώνει την αδύναμη φυσική οικογένεια και καλείται να βοηθήσει στην ομαλή αποκατάσταση και επιστροφή του παιδιού στη φυσική του οικογένεια.

Η υιοθεσία είναι μια νομική πράξη, που καθιστά το παιδί που δεν μπορεί να ζήσει με τη φυσική του οικογένεια, ως μόνιμο μέλος μιας άλλης οικογένειας, ακριβώς σα να είχε γεννηθεί σε αυτή. Στη θετή οικογένεια, το υιοθετημένο παιδί μπορεί να απολαμβάνει όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα ενός φυσικού παιδιού. Οι δε θετοί γονείς, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στο υιοθετημένο παιδί σαν να ήταν φυσικό τους τέκνο.

Τι αλλάζει στη διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής

Οι αρτηριοσκληρωτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα πολυετείς καθυστερήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους είτε λειτουργούσαν αποτρεπτικά στους υποψήφιους γονείς, είτε τους έστρεφαν ακόμη και σε φαινόμενα όπως η εμπορία βρεφών.

Με το προωθούμενο σχέδιο νόμου, επιδιώκεται η επίσπευση των διαδικασιών, με διαφάνεια και κυρίως ενιαία κριτήρια για όλους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται Εθνικά και Ειδικά μητρώα, όπου θα εγγράφονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι αλλά και οι εγκεκριμένοι θετοί ή και ανάδοχοι γονείς, οι ανήλικοι που μπορούν να τοποθετηθούν σε ανάδοχη ή θετή οικογένεια, καθώς και ένα εθνικό μητρώο υιοθεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, κανείς στη δημόσια διοίκηση δεν γνωρίζει τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα, ή ακόμη και την πορεία των παιδιών όταν αυτά προωθούνται σε ανάδοχες ή θετές οικογένειες.  Συντονιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία θα διαδραματίζει εφεξής το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας (ΕΣΑνΥ), που δημιουργείται στο υπουργείο Εργασίας με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, Εισαγγελέα Ανηλίκων, νομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και εμπειρογνώμονες.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ανάδοχοι γονείς

1. Κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι, κατά την έννοια των άρ. 1533 παρ.4, 1607 παρ. 1 εδάφιο 1, 1655 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 9 του ν.2082/1992, είναι οικογένειες αποτελούμενες από συζύγους, ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή μεμονωμένα άτομα (άγαμα, ή διαζευγμένα, ή χήρα) με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας, οποιουδήποτε βαθμού με τον ανήλικο (συγγενική αναδοχή). Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων ανάδοχων γονέων η επιλογή γίνεται υποχρεωτικά κατά τη σειρά αναφοράς του προηγούμενου εδαφίου . Η συγγενική αναδοχή πρέπει να προτιμάται.

2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί υιοθεσίας.

β. Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.

γ. Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα εκείνα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρ. 1537 του ΑΚ, καθώς και για τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ναρκωτικών και περί εμπορίας ανθρώπων και οργάνων.

δ. Οι ανάδοχοι γονείς έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο οικονομικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα.

ε. Οι ανάδοχοι γονείς είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων του αρ. 6 παρ. 1.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β. γ. και δ. της παραγράφου αυτής πρέπει να συντρέχουν καθ` όλη τη διάρκεια της αναδοχής.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Μπορείτε να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διαδικασία εγγραφής στα Ειδικά και στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων πατώντας εδώ

Αφού καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι ξεκινούν τη συνεργασία με τους ειδικούς της διεπιστημονικής ομάδας (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους , παιδαγωγούς κ.α.). Αφού στην πράξη ο κάθε ενδιαφερόμενος δει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στη φροντίδα του παιδιού, προχωράει άμεσα στην αναδοχή η οποία μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Ενημέρωση Ανάδοχων Γονέων

Κάθε Τετάρτη, στις 15:30, στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α. (Τσόχα 5, Αμπελόκηποι) πραγματοποιείται ενημέρωση για όποιον ενδιαφέρεται, σχετικά με την αναδοχή.

Αυτές είναι οι Δομές Αναδοχής Παιδιών που λειτουργούν στην Αττική

Στα ιδρύματα όλης της χώρας φιλοξενούνται περίπου 2.800 παιδιά, 500 από τα οποία στην Αττική. Η διαφορά των κρατικών από τα μη κρατικά ιδρύματα είναι ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στα πρώτα μπορούν να αποκατασταθούν μέσω του θεσμού της τεκνοθεσίας ή της αναδοχής. Και μην ξεχνάτε «Η αναδοχή δεν είναι υιοθεσία!».

Κέντρο Βρεφών Η Μητέρα

Το Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ είναι ένας από τους κύριους φορείς παιδικής προστασίας με υλοποίηση προγράμματος αναδοχής από το πρώτο έτος λειτουργίας του. Οι ανάδοχοι γονείς είναι συνεργάτες του ΜΗΤΕΡΑ και στο ρόλο τους υποστηρίζονται από ομάδα ειδικών (κοινωνικό λειτουργό, παιδίατρο, ψυχολόγο) του Κέντρου. Το ΜΗΤΕΡΑ για κάθε παιδί που είναι τοποθετημένο σε ανάδοχη οικογένεια παρέχει:

  • μηνιαίο επίδομα κλιμακούμενο ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του παιδιού
  • πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη.
  • κάλυψη ειδικών θεραπειών
  • κάλυψη ένδυσης, υπόδησης, ιματισμού και ειδών πρώτης εγκατάστασης του παιδιού στην οικογένεια
  • κάλυψη σχολικών δαπανών.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2132015787, 2132015788, 2102627155

Κιβωτός του Κόσμου

Η «Κιβωτός του Κόσμου» προσφάτως, ξεκίνησε να εφαρμόζει πρόγραμμα οικογενειακής φιλοξενίας-αναδοχής για τα ανήλικα τέκνα που προστατεύει και αναζητά ως συνεργάτες οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή μεμονωμένα άτομα, με ή χωρίς παιδιά, ηλικίας 30 έως 55 ετών, οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν τη φροντίδα και την ανατροφή ενός παιδιού προσχολικής ή σχολικής ηλικίας που ανήκει τα, προσφέροντάς του αγάπη, ασφάλεια και σταθερότητα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καλέσουν αρχές Απριλίου 2018 για πληροφόρηση και να δηλώσουν αν το επιθυμούν την πρόθεση συμμετοχής τους στην ενημερωτική συνάντηση στα τηλ 2105141935 ή 2105141953 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 με 16:30).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο (ΠΕΝ)

Το Π.Ε.Ν φιλοξενεί και διαπαιδαγωγεί αγόρια και κορίτσια προσχολικής ηλικίας 2 1/2 έως 5 1/2 ετών από όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι όχι μόνο η προστασία και η κάλυψη των βιοτικών αναγκών των παιδιών, αλλά κυρίως η διαπαιδαγώγησή τους και η στήριξη των ίδιων, ακόμη και των οικογενειών τους, έτσι ώστε φεύγοντας τα παιδιά να μπορούν να επιστρέψουν στις φυσικές τους οικογένειες εφόσον αυτό είναι δυνατό.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως τώρα αρκετά από τα παιδιά του Κλειστού τμήματος του Π.Ε.Ν για τα οποία δεν ήταν εφικτή η επανένταξή τους στο φυσικό οικογενειακό περιβάλλον, έχουν προωθηθεί σε Εθελόντριες Οικογένειες. Επίσης για ορισμένα παιδιά που οι γονείς τους για ένα χρονικό διάστημα αδυνατούν να τα φιλοξενήσουν τα Σαββατοκύριακα καθώς και τις περιόδους των εορτών και διακοπών, πραγματοποιείται ο θεσμός της εθελόντριας οικογένειας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9521728 – 210 9560735

Παιδικά Χωριά SOS

Οι φίλοι των Παιδικών Χωριών SOS που θέλουν να βοηθήσουν το έργο του και ταυτόχρονα να συμβάλουν οικονομικά στην  ανατροφή ενός παιδιού που μεγαλώνει σε οικογένεια των Παιδικών Χωριών SOS , μπορούν να γίνουν «Ανάδοχοι».

  • Ο «Ανάδοχος» με τη δωρεά του συμμετέχει στα έξοδα ανατροφής ενός συγκεκριμένου παιδιού, του οποίου το όνομα γνωρίζει.
  • Αναλαμβάνει την ηθική δέσμευση να καταβάλει ετησίως, σε Τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου, το ποσό των 300,00 €, για όσο διάστημα το παιδί προστατεύεται από τα Παιδικά Χωριά SOS.
  • Ο «Ανάδοχος» έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το φύλο και την ηλικία του παιδιού καθώς και το Παιδικό Χωριό SOS στο οποίο διαμένει.
  • Ο «Ανάδοχος» ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο και την εξέλιξη του παιδιού. Μπορεί να το επισκέπτεται 1 ή 2 φορές το χρόνο, έπειτα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Χωριού και τη Μητέρα SOS.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 33 13661

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αναρρωτήριο Πεντέλης

Το Αναρρωτήριο Πεντέλης φιλοξενεί βρέφη και νήπια μέχρι 6 χρόνων που έχουν ανάγκη ασφαλούς περιβάλλοντος, κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης. Οι ανάδοχες οικογένειες αξιολογούνται και επιλέγονται για το συγκεκριμένο κοινωνικό έργο από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Στις ανάδοχες οικογένειες προσφέρεται συμβουλευτική στήριξη, παροχές και διευκολύνσεις σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών που φροντίζουν. Τα παιδιά παραμένουν στις ανάδοχες οικογένειες για χρονικό διάστημα που εκτιμάται αναγκαίο για το συμφέρον τους.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2059838

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΜΕΤΑδραση

Πολλά ασυνόδευτα παιδιά φτάνουν στην Ελλάδα, έχοντας χάσει τους γονείς τους ή έχοντας χωριστεί από αυτούς. Με σκοπό να γεφυρώσει κενά που δεν καλύπτονται στον τομέα της προστασίας τους, η ΜΕΤΑδραση ανέπτυξε ένα σύστημα φιλοξενίας σε οικογένειες, προσφέροντας την ασφάλεια και την ολοκληρωμένη υποστήριξη που χρειάζονται.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 214 1008717

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Παιδόπολη “Αγιος Ανδρέας”

Η Παιδόπολη λειτουργεί ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά από 4-12 ετών και φιλοξενεί 32 παιδιά. Εφαρμόζει από το 1990 προγράμματα «ανάδοχης φροντίδας», ταυτόχρονα πραγματοποιούνται αξιόλογες προσπάθειες βελτίωσης και προώθησης του θεσμού, με σκοπό την λήξη της παραμονής των Παιδιών σε Μονάδες Εξωοικογενειακής Φροντίδας (ιδρύματα). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ  337/ 1993 ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2020900

Διαβάστε περισσότερα εδώ